Završio prvi ciklus Škole prevencije u Zagrebu!

Završio prvi ciklus Škole prevencije u Zagrebu!

Projekt Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038) kao jednu od svojih aktivnosti, predvidio je održavanje četiri ciklusa Škole prevencije.

Dana 27. listopada 2020. godine započeo je prvi ciklus i to u Zagrebu. Nakon toga, održana su još četiri dana Škole prevencije (svaku utorak, 03.11.,10.11.,17.11.,24.11.).

Na grupi je sudjelovalo devet korisnika.

U prvom ciklusu, odrađen je prvi modul, a uskoro počinje drugi ciklus u kojem će se pažnja usmjeriti na drugi modul Programa škole prevencije koji je nastao u sklopu projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038)

Školu prevencije provodili su autori Programa škole prevencije – Alma Rovis Brandić i Stjepan Podnar.

Prevencija problema u ponašanju i promocija mentalnog zdravlja je područje koje se u svjetskim razmjerima sve intenzivnije razvija i to pod zajedničkim nazivnikom prevencijskih znanosti.

Prema Bašić (2009: 94), prevencija je ”kompleksan proces i sveobuhvatna strategija utemeljena na razumijevanju čimbenika koji dovode do problema u ponašanju te razumijevanju mogućih varijacija tih čimbenika među pojedincima, skupinama, zajednicama, etničkim skupinama i skupinama u različitim razinama rizika”.

Osim u Zagrebu, dva ciklusa provodit će se na području Splitsko-dalmatinske županije. Namijenjena je osobama u riziku i mladim osobama kojima je izrečena sigurnosna mjera, a temeljiti će se na Programu škole prevencije koji je također nastao u sklopu projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038).

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, 15. travnja 2020. godine počela je s provođenjem projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), koji je financiran u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Projekt će trajati 24 mjeseca, odnosno od 15. travnja 2020. do 15. travnja 2022. godine.

Projekt se provodi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Šibenik, Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave, Centrom  za socijalnu skrb Sisak te Domom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET.

 

Izvor:

Bašić, J. (2009). Teorije prevencije: prevencija poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih. Zagreb. Školska knjiga.