Završio i drugi ciklus Škole prevencije u Zagrebu!

Završio i drugi ciklus Škole prevencije u Zagrebu!

Završio je drugi ciklus Škole prevencije u Zagrebu!

Kroz projekt Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038) jedna od aktivnosti je Škola prevencije. Kroz 24 mjeseca trajanja projekta, planirana su 4 ciklusa po pet radionica, 2 u Zagrebu i 2 u Splitu.

O prvom ciklusu već smo pisali, a jučer (16.02.2021.) završio je i drugi ciklus, čime je Škola prevencije u Zagrebu završila.

U drugom ciklusu sudjelovalo je devet korisnika. Radionice su održane u Zagrebu, u prosincu, siječnju i veljači (08.12.2020.; 26.01; 02.02., 09.02.; 16.02.2021.).

Škola prevencije provodila se na temelju Programa škole prevencije koji je također nastao u sklopu projekta, a autori Programa ujedno su i voditelji radionica Škole prevencije.

U drugom ciklusu naglasak je bio na temama iz drugog modula Programa – „Igrice“, „Kockanje i klađenje“, „Društvene mreže“, „Zdrav život“ te „Ovisnosti ili sloboda?“.

Prema Bašić (2009: 94), prevencija je ”kompleksan proces i sveobuhvatna strategija utemeljena na razumijevanju čimbenika koji dovode do problema u ponašanju te razumijevanju mogućih varijacija tih čimbenika među pojedincima, skupinama, zajednicama, etničkim skupinama i skupinama u različitim razinama rizika”.

Nakon Zagreba, na red dolazi Škola prevencije u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a planirani početak je u srpnju.