Započela je Škola prevencije!

Započela je Škola prevencije!

Dana 27. listopada 2020. godine započeo je prvi ciklus Škole prevencije. Prvi ciklus se održava u Zagrebu, u Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave, koji su nam i partneri na projektu Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038) u sklopu kojeg se provodi Škola prevencije. Grupu sačinjavaju mlade djevojke koje su na smještaju u navedenoj ustanovi te korisnici projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku.

Škola prevencije trajat će pet dana, a polaznici će, kroz dva modula, imati priliku slušati o ovisnosti općenito, alkoholu i pušenju, drogama-narkoticima, igrama na sreći, rizicima vezanim uz seksualno ponašajne, igricama, kockanju i klađenju, društvenim mrežama te zdravom životu. Sve te teme su obuhvaćene Programom škole prevencije.

 

Školu prevencije provode autori Programa škole prevencije – Alma Rovis Brandić i Stjepan Podnar.

 

Prevencija problema u ponašanju i promocija mentalnog zdravlja je područje koje se u svjetskim razmjerima sve intenzivnije razvija i to pod zajedničkim nazivnikom prevencijskih znanosti.

Prema Bašić (2009: 94), prevencija je ”kompleksan proces i sveobuhvatna strategija utemeljena na razumijevanju čimbenika koji dovode do problema u ponašanju te razumijevanju mogućih varijacija tih čimbenika među pojedincima, skupinama, zajednicama, etničkim skupinama i skupinama u različitim razinama rizika”.

U sklopu projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038) započeo je prvo od četiri turnusa Škole prevencije, dva u Zagrebu i dva u Splitu. Namijenjena je mladim osobama u riziku i mladim osobama kojima je izrečena sigurnosna mjera, a temeljiti će se na Programu škole prevencije koji je također nastao u sklopu projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038).

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, 15. travnja 2020. godine počela je s provođenjem projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), koji je financiran u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Projekt će trajat 24 mjeseca, odnosno od 15. travnja 2020. do 15. travnja 2022. godine.

Projekt se provodi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Šibenik, Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave, Centrom  za socijalnu skrb Sisak te Domom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET.

Izvor:

Bašić, J. (2009). Teorije prevencije: prevencija poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih. Zagreb. Školska knjiga.