Konzultacije za Školu prevencije u Splitsko-dalmatinskoj županiji!

Konzultacije za Školu prevencije u Splitsko-dalmatinskoj županiji!

Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038) kao jednu od aktivnosti ima Školu prevencije. Dva ciklusa održana su u Zagrebu, a na red dolaze oni u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Škola prevencije provodi se prema Programu škole prevencije koji je također izrađen u sklopu projekta. Autori Programa su Alma Rovis Brandić i Stjepan Podnar, koji su ujedno provodili zagrebačke cikluse.

Sada na redu dolaze ciklusi u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Povodom toga, održane su konzultacije s izvoditeljicom kako bi se našli termini za održavanje.

Dogovoreno je da će se Škola prevencije u Splitsko-dalmatinskoj županiji održati u kasno jesen te ćemo točne termine objaviti kada budu finalni.

Veselimo se daljnjem provođenju Škole prevencije i suradnji s autorima Programa!

Prevencija problema u ponašanju i promocija mentalnog zdravlja je područje koje se u svjetskim razmjerima sve intenzivnije razvija i to pod zajedničkim nazivnikom prevencijskih znanosti.

Prema Bašić (2009: 94), prevencija je ”kompleksan proces i sveobuhvatna strategija utemeljena na razumijevanju čimbenika koji dovode do problema u ponašanju te razumijevanju mogućih varijacija tih čimbenika među pojedincima, skupinama, zajednicama, etničkim skupinama i skupinama u različitim razinama rizika”.

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, 15. travnja 2020. godine počela je s provođenjem projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), koji je financiran u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Projekt će trajat 24 mjeseca, odnosno od 15. travnja 2020. do 15. travnja 2022. godine.

Projekt se provodi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Šibenik, Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave, Centrom  za socijalnu skrb Sisak te Domom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET.

Izvor:

Bašić, J. (2009). Teorije prevencije: prevencija poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih. Zagreb. Školska knjiga.