Varaždinska županija

Varaždinska županija

Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku svojim aktivnostima obuhvaća Zagrebačku, Sisačko-moslavačku, Karlovačku, Varaždinsku, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku, Vukovarsko-srijemsku, Međimursku, Šibensko-kninsku i Splitsko-dalmatinsku županiji te područje Grada Zagreba. Do sada smo pisali o nekim od županijama obuhvaćenim o projektu, a danas na red dolazi Varaždinska županija.

Varaždinska županija nalazi se na sjeverozapadu Hrvatske, obuhvaća kraj uz rijeku Bednju između planina Ivančice i Kalnika te rijeke Drave. Popis stanovništva iz 2001. godine govori kako je tada brojila 160264 stanovnika, što znači da je gustoća naseljenosti bila skoro 127 stanovnika po kvadratnom kilometru. Županija ima šest gradova i 22 općine, a uz Varaždin koji je sjedište županije, tu su Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof i Varaždinske Toplice. Varaždin se često naziva Baroknim gradom jer se ubraja u jedne od najljepših i najočuvanijih baroknih cjelina. Tako se u njemu održava glazbeni festival Varaždinske barokne večeri i to od 1971. godine. Varaždinske Toplice poznate su po istoimenom lječilištu, a Lepoglava po kaznionici.

Problem bolesti ovisnosti izražen u broju liječenih osoba u odnosu na broj stanovnika pokazuje raspodjelu ovisnika i konzumenata droga prema pojedinim područjima. Tako je Varaždinska županija u 2019. godini brojila ukupno 224 liječene osobe, od čega je 40 osoba bilo prvi puta evidentirano na liječenju. Varaždinska županija u 2019. godini, prema službenim podatcima, imala je 119.212 stanovnika, što znači da je stopa liječenih na 100.000 iznosila 187,9. Stopa za čitavu Republiku Hrvatsku iznosila je 238 na 100.000 stanovnika dobi od 15 do 64 godina, dakle prosjek Varaždinske županije bio je niži od hrvatskog prosjeka.

Kada govorimo o opijatima, čija statistika ulazi u spomenuto Izvješće, u Varaždinskoj županiji od ukupnog broja liječenih osoba (224) njih 167 je na liječenju zbog opijata, a što je stopa na 100.000, 140,1.

U Varaždinskoj županiji, 2019. godine, bilo je 220 osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u izvanbolničkim uvjetima, odnosno činili su 3,3% liječenih iz svih županija. Liječeni od opijata u izvanbolničkim uvjetima bilo je 175, a broj opijatskih ovisnika zbrinutim na održavanju 157.

U 2019. godini s područja Varaždinske županije preminulo je sedam osoba (četiri muškarca i tri žene), a koje se nalazile u registru osoba s problemom ovisnosti.

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, 15. travnja 2020. godine počela je s provođenjem projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), koji je financiran u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Projekt će trajat 24 mjeseca, odnosno od 15. travnja 2020. do 15. travnja 2022. godine.

Izvor:

Izvješće o sobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj u 2019. godini