Upoznavanje s projektnim aktivnostima u Karlovačkoj županiji

Upoznavanje s projektnim aktivnostima u Karlovačkoj županiji

Mobilni tim, koji je formiran u sklopu projekta “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038), 16. travnja 2021. godine u sklopu posjeta Karlovačkoj županiji ukratko je predstavio projektne aktivnosti stručnim službama.

Nakon održane grupe podrške i individualnih razgovora, posjetili smo Centar za socijalnu skrb Karlovac i Službu za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje. Ukratko smo predstavili projektne aktivnosti te ostavili promotivni materijal i priručnik koji je nastao u sklopu projekta.

Projekt “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038) financiran je iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Traje od 15.4.2020. do 15.4.2022. godine.