Treći dan edukacije edukatora – Neven Ricijaš

Treći dan edukacije edukatora – Neven Ricijaš

Još je jedna edukacija iza nas – Društveni i klinički aspekt kockanja i drugih bihevioralnih ovisnosti mladih u Hrvatskoj, a edukaciju je održao Izv.prof.dr.sc. Neven Ricijaš s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Nakon uvodne aktivnosti kod koje su sudionici nabrajali ponašanja o kojima se može biti ovisan, profesor je pričao o tome što je zajedničko svim tim ponašanjima. Zajednička im je nagrada, a onda je osoba ovisna o nagradi, odnosno ugodi koju osjeća.

Polaznici su se prisjetili i temeljnih psiholoških potreba po Glasseeru, a to su ona za pripadanjem i ljubavi, moć, zabava te sloboda te koja je njihova uloga.

„Bihevioralne ovisnosti su sva ona ekscesivna ponašanja koja nisu rezultat unosa psihoaktivnih tvari u organizam” (Demetrovics i Griffiths, 2012)

“Razlika između zdravog entuzijazma i bihevioralne ovisnosti jest u tome što zdravi entuzijazam doprinosi kvaliteti života, a ovisnost ju narušava.”(Griffiths, 2005)

Kada je na red došlo definiranje pojma, uvidjeli smo da tu postoje brojni izazovi. Neki od njih su:

. Gdje je granica između „normalne” i „patološke” uporabe?

. Izostanak fizičkih simptoma apstinencijske krize

. „Legalna” ponašanja; očekivana ponašanja; normativna ponašanja

. „Zdrava navika”

. „U današnjem svijetu se ne može funkcionirati bez računala i Interneta…”

. „Internet je nužan za svakodnevno obavljanje poslova”

. Što je to što neko ponašanje čini ovisnošću?

Iduće pitanje koje je uslijedilo je bilo vezano uz kriterije koje određeno ponašanje mora zadovoljiti kako bi mogli kazati da je „ovisničko“. Griffiths (2005) kazao je da su to značajna prisutnost, modifikacija raspoloženja, tolerancija, simptomi povlačenja, konflikt te relaps.

Druga veća tema bila je vezana uz društveni kontekst industrije igara na sreću i kockanje u Hrvatskoj. Tu su sudionici čuli o industriji igara na sreću u Hrvatskoj, njenoj regulaciji, industriji poroka, o razlici dostupnosti i pristupačnosti. Približeni su modeli reguliranja tržišta te pravni okvir priređivanja igara na sreću u Hrvatskoj. Profesor je izložio i rezultate istraživanja u području kockanja u Hrvatskoj koje provode od 2009. godine.

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, 15. travnja 2020. godine počela je s provođenjem projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), koji je financiran u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Projekt će trajati 24 mjeseca, odnosno od 15. travnja 2020. do 15. travnja 2022. godine.