Škola prevencije – četvrta grupa prvog ciklusa u Zagrebu

Škola prevencije – četvrta grupa prvog ciklusa u Zagrebu

U utorak, 17. studenog 2020. godine održana je još jedna grupa prvog ciklusa Škole prevencije, a u sklopu projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038).

Kao i do sada, utorak je bio dan za održavanje grupe u Zagrebu. Predavači, Alma Rovis Brandić i Stjepan Podnar i ovoga su puta grupu održavali za devet korisnika. Kako se bližimo kraju prvog ciklusa, svi zajedno su sklopili odličan odnos te su obje strane zadovoljne atmosferom i dinamikom njihovih druženja.

Zadnja grupa planirana je za idući utorak, 24. studenog 2020. godine. Tada se planira evaluacija (procesna i evaluacija zadovoljstva) koja će se temeljiti na samoiskazu korisnika Škole prevencije.

Idući ciklus planira se u Splitu, također u trajanju od pet dana.

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, 15. travnja 2020. godine počela je s provođenjem projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), koji je financiran u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Projekt će trajati 24 mjeseca, odnosno od 15. travnja 2020. do 15. travnja 2022. godine.

Projekt se provodi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Šibenik, Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave, Centrom  za socijalnu skrb Sisak te Domom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET.