Šibensko-kninska županija

Šibensko-kninska županija

Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (UP.02.2.2.06.0038) svojim aktivnostima obuhvaća Zagrebačku, Sisačko-moslavačku, Karlovačku, Varaždinsku, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku, Vukovarsko-srijemsku, Međimursku, Šibensko-kninsku i Splitsko-dalmatinsku županiji te područje Grada Zagreba. Danas ćemo bolje upoznati Šibensko-kninsku županiju.

Šibensko-kninska županija smještena je u središnjoj i sjevernoj Dalmaciji. Županija se nalazi na kršnoj površini, a u svom jadransko području obuhvaća 285 otoka i hridi. Ima vrlo razvedenu obalu, kao i brojne kulturno-povijesne znamenitosti, županija je jedno od visokorazvijenih turističkih područja Hrvatske. Osim turizma, u plodnim krškim poljima razvijena je i poljoprivreda, a u gradskim središtima i poduzetničkim zonama i industrija. U njoj se s 1831 m visine nalazi najviši vrh Hrvatske – Dinara na istoimenoj planini, kao i nacionalni parkovi Kornati i Krka. Prema popisu iz 2021. u županiji je živjelo 96.624 stanovnika.

Problem bolesti ovisnosti izražen u broju liječenih osoba u odnosu na broj stanovnika pokazuje raspodjelu ovisnika i konzumenata droga prema pojedinim područjima. Šibensko-kninska županija, prema podatcima za 2019. godinu, brojila je 304 liječene osobe, od čega 21 osobu koja je prvi puta evidentirana. U vrijeme prikupljanja podataka, ova županija brojila je 70.048 osoba, što znači da je stopa liječenih u županiji (na 100.000 stanovnika) 434. Stopa za cijelu Hrvatsku iznosila je 283, dakle, Šibensko-kninska županija bila je iznad hrvatskog prosjeka.

U Šibensko-kninskoj županiji, 2019. godine, prema podatcima iz Izvješća, imala je 284 osobe koje su bile liječene od opijata, što predstavlja stopu od 405,4.

Na izvanbolničkom liječenju bilo je 300 osoba, odnosno 4,5% iz svih županija. Liječenih od opijata u izvanbolničkim uvjetima bilo je 290, a njih 246 bio je zbrinuto na održavanju.

U Šibensko-kninskoj županiji, 2019. godine, preminulo je osam osoba (sedam muškaraca i jedna žena).

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, 15. travnja 2020. godine počela je s provođenjem projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), koji je financiran u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Projekt će trajat 24 mjeseca, odnosno od 15. travnja 2020. do 15. travnja 2022. godine.

Izvor:

Izvješće o sobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj u 2019. godini