Prvi dan edukacije edukatora – Siniša Brlas – Biološka ovisnost, prevencija i savjetodavni rad

Prvi dan edukacije edukatora – Siniša Brlas – Biološka ovisnost, prevencija i savjetodavni rad

Prvu po redu Edukaciju edukatora kao aktivnost iz projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (UP.02.2.2.06.0038) koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014,-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza održao je 14. svibnja 2021. g. prof. psihologije Siniša Brlas u organizaciji Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“ u Zagrebu.

Za 30-tak sudionika od kojih je dio bio uživo nazočan, a dio se priključio online iz drugih hrvatskih gradova, predstavio je tri tematske cjeline: biološku osnovu ovisnosti,  prevenciju i savjetodavni rad.

Kroz biološku osnovu ovisnosti razradio je odgovor na tezu funkcionira li  mozak ovisnika zaista drukčije, opisao biološku osnovu ovisnosti, te istaknuo važnost  psihičkih procesa koji su važni u nastanku i održavanju ovisničkog ponašanja.

 

Kroz predavanje o prevenciji koja podrazumijeva planiranje, programiranje i evaluaciiu preventivnih aktivnosti istaknuo je kako je sama prevencija namijenjena stručnjacima koji provode prevenciju rizičnih ponašanja osobito medu djecom i mladima, ali je korisna i ostalim stručnjacima koji  svoje aktivnosti moraju sustavno planirati.

U setu predavanja o savjetodavnom radu, kroz komunikaciju, altruizam i empatiju kao alate u radu iznio je kako je cilj komunikacije da ljudi putem svojih želja i namjera djeluju na emocije i ponašanje drugih. Komunikacija tim alatima, naglasio je, posebno je važna u radu s ovisnicima .Kroz predavanje je predstavio mogućnosti i ograničenja  komunikacije stručnjaka ,U drugom dijelu predavanja iznio je metodologiju i tehnike savjetodavnog rada s

ovisnicima,  ali i opisao konkretni program savjetodavnog rada koji sam već godinama provodi u neposrednom radu s ovisnicima.

Psihologija ovisnosti se sve više razvija, a poruka s predavanja je, među ostalim, kako je potrebna međusektorska i interdisciplinarna suradnja u tom segmentu jer je ovisnost biopsihosocijalni problem.

Ciljana skupina ovog projekta jesu osobe s problemom različitih vrsta ovisnosti, članovi obitelji s ovisnim članom i stručnjaci iz sredina u kojima ne postoji sustavna briga i aktivnosti usmjerene korisničkoj skupini.

Područje provedbe projekta je široko, jer je i ideja projekta širenje socijalnih usluga u područja u kojima su manje dostupna ili čak ne postoje. Aktivnosti projekta provode se u Zagrebačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj, Varaždinskoj, Požeško-slavonskoj, Brodsko-posavskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Međimurskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji te na području Grada Zagreba.

Cilj Edukacije edukatora, poput ove prof. Brlasa, jest osnaživanje stručnjaka za rad s mladima na prepoznavanju i prevenciji novih ovisnosti te prepoznavanju razine problema na kojoj je potrebno njihovo upućivanje u tretman.