Priručnik o metodologiji i načinu rada s osobama s problemom ovisnosti

Priručnik o metodologiji i načinu rada s osobama s problemom ovisnosti

Kroz projekt Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), jedna od aktivnosti je izrada priručnika o metodologiji i načinu rada s osobama s problemom ovisnosti. U izradi priručnika sudjeluju stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom rada na području ovisnosti. Namijenjen je osobama koje rade s ciljanom skupinom osoba s problemom ovisnosti te onima koji pokazuju interes za tu temu.

Priručnik će obuhvaćati:

 • Povijesni razvoj koncepta ovisnosti
 • Kratka povijest korištenja psihoaktivnih tvari
 • Karakteristike ličnosti ovisnika
 • Prevencija ovisnosti
 • Psihoterapija ovisnosti
 • Socioterapija ovisnosti
 • Klasifikacijski sustavi
 • Problemi i poremećaji povezani s uporabom alkohola
  • Epidemiologija konzumiranja i zlouporabe alkohola
  • Etiologija sindroma ovisnosti o alkoholu
  • Dijagnostika alkoholizma
  • Tjelesne psihološke i socijalne posljedice prekomjernog pijenja i alkoholizma
  • Liječenje intoksikacije alkoholom
  • Liječenje apstinencijskog sindroma i delirium tremensa
  • Lijekovi koji pomažu u održavanju apstinencije od alkohola
  • Zagrebačka alkohološka škola
 • Problemi i poremećaji povezani s uporabom droga
  • Razvoj sustava tretmana droga u Republici Hrvatskoj
 • Sredstva ovisnosti
  • Heroin
  • Opijum
  • Kanabis:marihuana i hašiš
  • Psihostimulansi: kokain, amfetamini, metamfetamin
  • Halucinogeni
  • Organska otapala, ljepila i druga sredstva za udisanje
  • Opijati – farmakoterapija intoksikacije i apstinencijskog sindroma
  • Intoksikacija
  • Tretman apstinencijskog sindroma
  • Kompleksni tretman ovisnika
  • Supstitucijska terapija
  • Zlouporaba i namjerna nepropisna primjena lijekova
 • Problemi i poremećaji povezani s patološkim kockanjem
  • Povijest kockanja
  • Definicija kockanja
  • Epidemiologija kockanja
  • Dijagnostika kockanja
  • Etiologija kockanja
  • Fenomenologija kockanja
  • Model tretmana problema i poremećaja povezanih s kockom
  • Psihofarmakoterapija patološkog kockanja
  • Odgovorno priređivanje igara na sreću
  • Problemi i poremećaji povezani s internetom i videoigrama
 • Utjecaj medija na razvoj osobnosti i stvaranje ovisnosti
  • Mediji kao omiljeni sugovornici i savjetnici
  • Virtualni identitet
  • Online ovisnost
  • Nužnost odgoja za medije
  • Ispovijest neobične mame
 • Komorbiditet kod ovisnika
  • Određivanje komorbiditeta
  • Tretmanske smjernice i modeli tretmana za osobe s komorbiditetom
 • Psihosocijalni tretman osoba s problemom ovisnosti
  • Terapijska zajednica
  • Povijest terapijskih zajednica
  • Odgojna uloga terapijske zajednice
  • Pristupanje/ulazak i prihvaćanje programa
  • Individualizirani odgojni program
  • Odgojni elementi u zajednici
  • Rad s obiteljima
  • Pomoći znači razumjeti, ali razumjeti ne znači dopuštati prevare
 • Vrste obitelji iz kojih najčešće potječu osobe s problemom ovisnosti
  • Zatvorena i defenzivna
  • Hiperprotektivna obitelj
  • Rastresena obitelj
  • Kako primijetiti?
  • Kako obitelj može pomoći članu s problemom ovisnosti?
  • Što treba učiniti?
  • Borba protiv ovisnosti
  • Nikad sami
  • Put oslobađanja

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, 15. travnja 2020. godine počela je s provođenjem projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), koji je financiran u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Projekt će trajati 24 mjeseca, odnosno od 15. travnja 2020. do 15. travnja 2022. godine.