Posjet Požeško-slavonskoj županiji

Posjet Požeško-slavonskoj županiji

Požeško-slavonska županija još je jedna od županija koje posjećuje Mobilni tim formiran u sklopu projekta  “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038). Tako su se članovi Mobilnog tima, 17. lipnja 2021. godine uputili u Požegu.

Na susret je došao samo jedan korisnik, drugi je bio spriječen. S korisnikom smo odradili individualni razgovor vezan uz oporavak. Nada se da će polako sada ići prema naprijed zbog obiteljskih obaveza. Sada je bez opijatske terapije i kaže da se osjeća dobro.

Projekt “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038) financiran je iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Traje od 15.4.2020. do 15.4.2022. godine.