Održana prva grupa podrške za osobe s problemom ovisnosti na terenu

Održana prva grupa podrške za osobe s problemom ovisnosti na terenu

Članovi Mobilnog tima, koji je formiran u sklopu projekta  “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038), 15. srpnja 2020. godine, održali su prvu grupu podrške za osobe s problemom ovisnosti na terenu. Grupa je održana na području Brodsko-posavske županije, jedne od deset županija i Grada Zagreba, na kojima se provode aktivnosti projekta. Kao mjesto provođenja grupe odabran je Terapijski centar Ivanovac, jedan od dva terapijska centra partnera u projektu u sklopu Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET.

Na grupi je sudjelovalo 11 korisnika, a tema je bila motivacija za tretman. Kroz razgovore i aktivnosti, korisnici su navodili svoju unutarnju motivaciju, ali i vanjsku koja je kod većine bila presudna za uključivanje u tretman.

Unutarnji ili intrinzični motivi podrazumijevaju sve ono što nas motivira „iz unutra“. O intrinzičnoj motivaciji govorimo kada naše ponašanje cilju usmjerava neki unutarnji osjećaj, stav ili mišljenje. Ona ne pruža trenutno, „instant“ zadovoljstvo, ali ima druge prednosti. Relativno je otporna na prolaznost vremena te je otpornija na ishode, što je osobito važno kada doživljavamo negativne ishode i poraze. Ona je kotač unutar pojedinca koji ga pokreće.

Vanjski ili ekstrinzični motivi podrazumijevaju vanjske faktore. Nije loše kada postoji vanjska motivacija, ali ona sama po sebi ponekad nije dovoljna. Problem je u situacijama u kojima se osoba oslanja na vanjske motive te određenu nagradu za „obavljen posao“, a nagrada može izostati što kod pojedinaca može predstavljati izvor frustracije.

Kombinacija unutarnje i vanjske motivacije optimalan je način postizanja ciljeva u tretmanu osoba s problemom ovisnosti. Također je važno napomenuti kako  nijedna od navedenih motivacija ne postoji i ne egzistira sama po sebi. Uvijek se motivi, pa tako i vrste motivacije, u pojedincu isprepliću i čine konstrukt motivacije. U situacijama kada jedna posustane, naglasak se treba staviti na drugu. Kada uvjerenja, osjećaji i motivi nisu dovoljno snažni za ostvarivanje cilja, dobro je podsjetiti se kakvu nagradu možemo na kraju dobiti. I obrnuto. Svaki vid motivacije ima svoje prednosti i snagu te ih treba iskoristiti za postizanje ciljeva!

Kako kažu korisnici, većina ih je u tretman ušla potaknuta vanjskim motivima, ali kroz rad na sebi, spoznali su snagu, želju, osvijestili  osjećaje koje su potiskivali i izgradili određeni stav prema svojoj ovisnosti te sada pokušavaju održati fokus na putu ka cilju.

Projekt “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038) financiran je iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Projekt traje od 15.4.2020. do 15.4.2022. godine.