Održana još jedna grupa podrške u Brodsko-posavskoj županiji

Održana još jedna grupa podrške u Brodsko-posavskoj županiji

Članovi Mobilnog tima, koji je formiran u sklopu projekta  “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038), 29. lipnja 2021. godine, održali su još jednu grupu podrške za osobe s problemom ovisnosti u Brodsko-posavskoj županiji. I ovoga puta kod partnera – Dom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET, u Terapijskom centru Ivanovac.

Tema je bila vezana uz trud u životu. Na početku smo ispričali priču o Pablu Sarasateu.

„Slavni španjolski violinist i skladatelj, duhovito je odgovorio na napise jednoga glazbenog kritičara koji ga je proglasio ‘genijem’. Sarasate je rekao: ‘Hm, ja u posljednjih 37 godina svog života vježbam na violini po najmanje 12 sati na dan, svaki dan, i sada me on naziva genijem’.“

Iz njegove izjave možemo vidjeti da svojom izjavom naglašava da je ključ uspjeha rad i upornost, a ne toliko nekakva nadarenosti. Da netko s darom ukoliko ne vježba i ne radi ne može postići toliko dobre rezultate koliko bi uz trud.

S korisnicima smo pričali da i oni moraju uložiti puno truda i „sati vježbanja“ u svoj oporavak. Oni su se složili s time i rekli da su imali pokušaja gdje su brzali, neki su mislili da oni mogu odraditi neke stvari brže od drugih (misleći da imaju dara za to).

Projekt “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038) financiran je iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Traje od 15.4.2020. do 15.4.2022. godine.