Održana je šesta grupa podrške za članove obitelji

Održana je šesta grupa podrške za članove obitelji

Ovu srijeda, 13. listopada 2021. godine, održana je šesta po redu grupa podrške za članove obitelji s ovisnim članom, a koju vodi psihologinja. Grupa podrške za članove obitelji, jedna je od aktivnosti projekta „Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku“, a održava se u Savjetovalištu Humanitarne organizacije “Zajednica Susret” u Zagrebu.

Tema grupe ovoga puta je bila nastavak grupe održane 29. rujana te je bila usmjerena na osvještavanje kvalitetne komunikacije unutar obitelji, među članovima obitelji i prema vanjskom svijetu, međusobnom uvažavanju različitih očekivanja i potreba, različitih samopouzdanja i osobnih sloboda.

Kako se ova grupa nadovezala na prethodnu, na grupi su bili isti korisnici. Na prethodnoj grupi su voditeljica i korisnici konstatirali da članovima nedostaje komunikacijskih vještina koje bi im olakšale nošenje s problemom i kojim bi krenuli k rješavanju problema. Nadalje, konstatirali su da korisnici ne znaju na koje načine i gdje zatražiti pomoć, a da ne bi bili osuđivani.

Nakon uvoda, voditeljica je s korisnicima igrala uloge u kojima su vježbali komunikacijske vještine. Povratnim informacijama od drugih korisnika i voditeljice, odnosno evaluacijom aktivnosti, korisnici su sami uviđali pogreške koje rade i zaključili da su sada svjesniji tih grešaka, znaju na čemu moraju raditi i kako voditi računa o daljnjoj komunikaciji.

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, 15. travnja 2020. godine počela je s provođenjem projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), koji je financiran u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Projekt će trajati 24 mjeseca, odnosno od 15. travnja 2020. do 15. travnja 2022. godine. Cilj projekta je osnažiti 20 stručnjaka za rad s mladima na prepoznavanju i prevenciji novih ovisnosti i na prepoznavanju razine problema na kojoj je potrebno upućivanje u tretman, proširiti dostupnost socijalnih usluga i osigurati pristup inovativnim socijalnim uslugama za 30 osoba s problemima svih oblika ovisnosti, te ojačati 15 članova obitelji s ovisnim članom kako bi bolje uskladili poslovni život i brigu o ovisnom članu.