Održana grupa podrške za osobe s problemom ovisnosti u Gradu Zagrebu!

Održana grupa podrške za osobe s problemom ovisnosti u Gradu Zagrebu!

Mobilni tim, koji je dio projekta “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038), u savjetovalištu Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“, 17.03.2021. godine održao je grupu podrške za osobe s problemom ovisnosti.

Grupa podrške bila je usmjerena na motivaciju Neki od korisnika bili su u tretmanu u terapijskoj zajednici, a neki su apstinenciju postigli na neki drugi način, a zajedničko im je, da ju za sada, uspješno održavaju. Na grupi je sudjelovalo četiri korisnika te je svaki imao vremena za svoju definiciju motivacije i „recept“ održavanja iste.

Neki smatraju da im motivacija dolazi od strane članova obitelji, primarno djece, neki smatraju da je neki događaj bio taj koji je „aktivirao“ inat, a to preraslo u motivaciju.

Projekt “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038) financiran je iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Traje od 15.4.2020. do 15.4.2022. godine.