Održana četvrta radionica drugog ciklusa Škole prevencije u Zagrebu!

Održana četvrta radionica drugog ciklusa Škole prevencije u Zagrebu!

Svi znamo da je zdravlje ključna odrednica kvalitete života svakog pojedinca, odnosno svakog od nas, ali i naše uže i šire društvene zajednice. Kada govorimo o zdravlju kao takvom, govorimo o svim njegovim sastavnicama – tjelesnome, mentalnome i socijalnome zdravlju te se teži stabilnosti u svakoj od njih.

S tom misli nastala je četvrta radionica drugog ciklusa Škole prevencije, upravo na temu zdravog života. Voditelji Škole prevencije, 26.01.2021. godine, održali su grupu korisnicima u Zagrebu. Na grupi je sudjelovalo devet korisnika.

Kroz aktivnosti, korisnici su s voditeljima pričali o tome što one misle što je mentalno, što tjelesno, a što socijalno zdravlje, kako na njih utječe okolina i koliko je važan utjecaj okoline u brizi o zdravlju. Pričali su i o etapama života i o važnim događajima koji su se u tom periodu dogodili te kako zamišljaju o životu u budućnosti. Kroz primjere ljudi koji su unatoč preprekama i teškoćama uspjeli, pokazano im je  kako određene situacije ne moraju nužno obilježiti život negativno te kako u svakom trenutku treba vjerovati u sebe te raditi na svim etapama zdravlja.

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, 15. travnja 2020. godine počela je s provođenjem projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), koji je financiran u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Projekt će trajati 24 mjeseca, odnosno od 15. travnja 2020. do 15. travnja 2022. godine.

Projekt se provodi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Šibenik, Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave, Centrom  za socijalnu skrb Sisak te Domom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET.