Odrađen prvi sastanak s medicinskom sestrom, članicom Mobilnog tima!

Odrađen prvi sastanak s medicinskom sestrom, članicom Mobilnog tima!

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, 15. travnja 2020. godine počela je s provođenjem projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), koji je financiran u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Projekt će trajat 24 mjeseca, odnosno od 15. travnja 2020. do 15. travnja 2022. godine.

Jedna od aktivnosti projekta je formiranje Mobilnog tima koji će na području jedanaest županija pružati usluge individualnog savjetovanja i psihosocijalnu podršku te organizirati terapijske grupe i edukativne radionice. Stalnu postavu Mobilnog tima čine magistra socijalne pedagogije te dvoje rehabilitiranih i educiranih ovisnika, a kao pridruženi član tu je i medicinska sestra koja će održati dvanaest edukativnih predavanja o fizičkim posljedicama konzumiranja opijata.

Medicinska sestra koja će biti dio Mobilnog tima je Elizabeta Božinović, mag.med.techn., zaposlena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice kao glavna medicinska sestra Zavoda za alkoholizam i druge ovisnosti. Završila je diplomski studij Sestrinstva te diplomirala na temu „Povezanost sociodemografskih obilježja sa zlouporabom supstitucijske terapije kod ovisnika o opijatima“ te ima dugogodišnje iskustvo rada s populacijom osoba s problemom ovisnosti.

Ovaj tjedan sastali smo se s našom medicinskom sestrom, dogovorili način rada te pojedinosti vezane uz provedbu projektnih aktivnosti.