O projektu

Kontakt osoba: Ela Megla, mag. paed soc. 095/354-9637

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, 15. travnja 2020. godine počela je s provođenjem projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), koji je financiran u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Projekt će trajati 24 mjeseca, odnosno od 15. travnja 2020. do 15. travnja 2022. godine.

Projekt se provodi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Šibenik, Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave, Centrom  za socijalnu skrb Sisak te Domom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET.

Područje provedbe projekta je široko jer je i ideja projekta širenje socijalnih usluga u područja u kojima su manje dostupne ili čak ne postoje. Tako će se aktivnosti projekta provoditi u Zagrebačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj, Varaždinskoj, Požeško-slavonskoj, Brodsko-posavskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Međimurskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji te na području Grada Zagreba.

Postojanje velikih razlika u provedbi aktivnosti prevencije među županijama, niska zastupljenost individualnog savjetovališnog rada, rada s obitelji i rada u grupama nameću potrebu za proširenjem socijalnih usluga koje bi se, uz postojeće ovisnike, bazirale i na osobe u riziku. Kroz projekt ,,Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” ubuduće bi došlo do smanjenja broja ovisnika u ukupnoj populaciji. Kroz projekt također želimo ojačati kapacitete stručnjaka iz manje razvijenih sredina kako bi mogli preventivno djelovati u situacijama kad moraju pružiti podršku osobama u riziku. Projekt uvodi uslugu „Centra podrške za ovisnike i osobe u riziku“, koji će pružati usluge mobilnog tima. Kroz navedenu aktivnost, članovi mobilnog tima (socijalni pedagog, medicinska sestra te dvoje rehabilitiranih i educiranih ovisnika) će u mjestima u kojima ne postoje organizirana savjetovališta pružati individualna savjetovanja i psihosocijalnu podršku, organizirati terapijske grupe i edukativne radionice, školu prevencije za osobe u riziku te provoditi aktivnosti osnaživanje ovisnika za preuzimanje aktivne uloge u društvu. Kroz projekt uspostaviti će se i usluga interaktivnog online savjetovališta kako bi usluga savjetovanja bila dostupna u svim dijelovima Hrvatske. Provedba projektnih aktivnosti rezultirat će osnaživanjem ovisnika za reakcije u rizičnim situacijama, educiranjem o uzrocima ovisnosti i pružanjem podrške u njenom prevladavanju. Za članove obitelji ovisnika organizirat će se treninzi koji će im dati podršku u procesu resocijalizacije ovisnog člana, a ujedno im omogućiti bolje usklađivanje obiteljskog i poslovnog života. Lokalne zajednice u kojima će se provoditi projekt osnažit ćemo kako bi mogli uspješno provoditi preventivne programe za osobe u riziku te im ponuditi dostupnost socijalnih usluga koje su im do tada bile nedostupne.

Ciljana skupina ovog projekta su osobe s problemom različitih vrsta ovisnosti (30 korisnika), članovi obitelji s ovisnim članom (15 korisnika) i stručnjaci iz sredina u kojima ne postoji sustavna briga i aktivnosti usmjerene našoj korisničkoj skupini (20 stručnjaka). Kroz projektne aktivnosti posredno planiramo utjecati i na 100 osoba u riziku koji nisu izravna ciljana skupina ovog natječaja, ali su usko povezani s korisničkom skupinom.

 

Ciljevi projekta su:

 1. Osnažiti 20 stručnjaka za rad s mladima na prepoznavanju i prevenciji novih ovisnosti te prepoznavanju razine problema kojima je potrebno upućivanje u tretman.
 2. Proširiti dostupnost socijalnih usluga i osigurati pristup inovativnim socijalnim uslugama za 30 osoba s problemom svih oblika ovisnosti i osoba u riziku.
 3. Ojačati 15 članova obitelji s ovisnim članom kako bi bolje uskladili poslovni život i brigu o ovisnom članu.

 

Očekivani rezultati projekta:

 • uključivanje 30 osoba s problemom ovisnosti,
 • uključivanje 15 članova obitelji s ovisnim članom,
 • organizirane i realizirane 4 edukacije za članove obitelji s ovisnim članom,
 • održano 8 sastanaka grupe podrške za članove obitelji s ovisnim članom,
 • osnovan Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku,
 • izrađena interaktivna web-stranica za online savjetovalište,
 • oformljen Mobilni tim podrške i ojačani kapaciteti članova tima,
 • izrađen plan rada i program mobilnog tima,
 • organizirane grupe podrške i održano 48 sastanaka u županijama uključenim u projekt,
 • održano 240 individualnih savjetovanja za ovisnike i 120 savjetovanja za članove obitelji na području provedbe projekta,
 • uspostavljena Škola prevencije za osobe u riziku i održana 4 turnusa u Zagrebu i Splitu,
 • održano 12 edukativnih radionica,
 • izrađen Priručnik o metodologiji i načinima rada s ovisnicima i osobama u riziku,
 • 20 stručnjaka iz nerazvijenih područja Hrvatske završilo “Edukaciju edukator”,
 • 20 stručnjaka održalo 2 supervizijska sastanka s edukatorima.
4

Člana tima

11

Županija

65

Korisnika

240

Individualnih savjetovanja

Pružanje socijalnih usluga za obitelj s ovisnim članom

Aktivnosti ovog elementa namijenjene su članovima obitelji osoba s problemom ovisnosti i onih u riziku od razvijanja problema ovisnosti. Kako bi bolje uskladili svoje poslovne obveze i brigu o ovisnom članu, članovima obitelji pružit će se podrška u okviru grupa podrške te edukacije koje će ojačati njihov psihološki imunitet kako se teška situacija brige o ovisnom članu ne bi negativno odrazila na poslovnom planu.

Predviđene su četiri edukacije:

 • Efikasno upravljanje stresom

Edukacija je planirana u trajanju od tri dana u periodu od 15. kolovoza do 15. rujna 2020. godine (V mjesec provedbe projekta). Edukacija će uključivati identifikaciju stresora, tehnike efikasnog upravljanja stresom, načine prevladavanja stresa i slično, a provodit će ju vanjski edukator s iskustvom rada u području teme.

 • Dobri/loši načini ljutnje

Edukacija je planirana u trajanju od tri dana u periodu od 15. prosinca 2020. godine do 15. siječnja 2021. godine (IX mjesec provedbe projekta). Edukacija će se usmjeriti na metode kontrole ljutnje, metode otpuštanja bijesa, aktivno slušanje i slično, a provodit će ju vanjski edukator s iskustvom rada u području teme.

 • Upravljanje vremenom, prioritetima i rizikom u pomirenju obiteljskog i poslovnog života

Edukacija je planirana u trajanju od tri dana u periodu od 15. svibnja do 15. lipnja 2021. godine (XIV mjesec provedbe projekta). Sadržaj edukacije obuhvatiti će upravljanje i planiranje vremena, postavljanje prioriteta, procjenu rizika i slično, a provodit će ju vanjski edukator s iskustvom rada u području teme.

 • Ekonomska sigurnost u obitelji

Edukacija je planirana u trajanju od tri dana u periodu od 15. studenog do 15. prosinca 2021. godine (XX mjesec provedbe projekta). Kroz edukaciju, polaznici će se upoznati s pojmom ekonomskog nasilja, funkcije obitelji i povezanosti s ekonomskom sigurnošću, načinima upravljanja obiteljskom ekonomijom u obitelji s članom koji ima problem ovisnosti bez ugroze opće obiteljske ekonomije i slično. Povodit će ju vanjski izvoditelj s iskustvom rada u području teme.

 

Uz navedene edukacije, održat će se osam grupa podrške za članove obitelji pod vodstvom psihologa (vanjskog suradnika). Planirano vrijeme održavanja grupa jest:

 

 • 15.7.-15.8.2020. (IV mjesec provedbe)
 • 15.9.-15.10.2020. (VI mjesec provedbe)
 • 15.11.-15.12.2020. (VIII mjesec provedbe)
 • 15.2.-15.3.2021. (XI mjesec provedbe)
 • 15.4.-15.5.2021. (XIII mjesec provedbe)
 • 15.7.-15.8.2021. (XVI mjesec provedbe)
 • 15.9.-15.10.2021. (XVIII mjesec provedbe)
 • 15.12.2021.-15.1.2022. (XXI mjesec provedbe)

 

Psihologinja koja će održavati grupe podrške za članove obitelji je Tanja Kuprešak, mag.psihologije, klinički psiholog u Obiteljskom savjetovalištu Caritas-a. Na pojedinim grupama će joj se pridružiti i Bernardica Juretić Rožman, mag. psihologije, ravnateljica Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET.

 

Cilj elementa je ojačati 15 članova obitelji s ovisnim članom kako bi bolje uskladili poslovni život i brigu o ovisnom članu.

Povećati dostupnost socijalnih usluga i osigurati pristup inovativnim socijalnim uslugama

Aktivnosti elementa namijenjene su osobama s problemom ovisnosti, a usmjerene su na širenje socijalnih usluga na područja gdje do sada nisu postojale.

Osnovan je Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku te formiran Mobilni tim podrške kao njegov sastavni dio. Članovi mobilnog tima su magistra socijalne pedagogije te dvoje rehabilitiranih i educiranih osoba s problemom ovisnosti, koji su dugi niz godina dio tima Humanitarne organizacije „Zajednice Susret“ te svi članovi imaju iskustva u praktičnom radu s ciljanom korisničkom skupinom (kako u individualnom tako i u grupnom radu). Uz postojeća znanja i iskustva, članovi Mobilnog tima proći će edukaciju koja će pokrivati područja ovisnosti o opijatima, kocki, alkoholu i modernim tehnologijama te tehnikama i načinima rada s korisnicima. Edukacija će trajati tri dana, a cilj je dodatno ojačati znanja, vještine i kompetencije u području ovisnosti članova Mobilnog tima te ih ojačati u pružanju socijalnih usluga na terenu kako bi korisnici primili što kvalitetniju i efikasniju uslugu. Edukaciju će provoditi vanjski izvoditelj, specijaliziran na području ovisnosti.

Kako bi se aktivnosti odvijale bez teškoća te se postigli postavljeni ciljevi izrađen je Program Centra podrške za ovisnike i osobe u riziku. Program obuhvaća definiciju i zakonske okvire socijalnih usluga općenito, popis i opis socijalnih usluga koje pruža Mobilni tim te vremenski plan njihovog održavanja.

 

S ciljem širenja dostupnosti socijalnih usluga, otvoreno je i online savjetovalište, odnosno interaktivna mrežna platforma na kojoj se upravo nalazite. Uz podatke o samom projektu, nama i našim partnerima, stručnim člancima proširili smo načine i kontakte putem kojih nam se možete javiti. Tako u rubrici KONTAKTI možete pronaći našu adresu, brojeve telefona i mailove putem kojih se možete javiti. Također, ako želite anonimno postaviti pitanje, to možete u rubrici PITANJA I ODGOVORI. Vi postavite pitanje pod svojim aliasom, a mi ćemo Vam, u najkraćem roku na pitanje odgovoriti. Nadalje, otvorili smo i chat na koji nam se možete javiti svaki dan od ponedjeljka do petka u radno vrijeme Centra podrške za ovisnike i osobe u riziku, od 8.00 do 16.00 sati. Poruku možete poslati i izvan radnog vremena, a mi ćemo odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Mobilni tim organizirat će, kroz 24 mjeseca, 48 grupa podrške za osobe s problemom ovisnosti i one u riziku za razvijanje problema ovisnosti u jedanaest županija: Zagrebačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj, Varaždinskoj, Požeško-slavonskoj, Brodsko-posavskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Međimurskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji te na području Grada Zagreba. Ako se nalazite u nekoj od navedenih županija te Vam je potrebna pomoć našeg Mobilnog tima, slobodni smo Vas pozvati da nam se pridružite na grupama podrške. Uz navedene grupe podrške, pružamo i uslugu individualnog savjetovanja (za osobe s problemom ovisnosti, osobe u riziku za razvijanje problema ovisnosti te članove obitelji) kao i obiteljskog savjetovanja. Na dvanaest grupa podrške, jednom u svakoj županiji), članovima Mobilnog tima zaposlenim u Humanitarnoj organizaciji „Zajednica Susret“ pridružit će se i medicinska sestra, Elizabeta Božinović, mag.med.techn., glavna medicinska sestra Odjela za ovisnosti o drogama u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, s iskustvom rada s osobama s problemom ovisnosti, te će održati edukativna predavanja o fizičkim posljedicama konzumacije različitih sredstava ovisnosti. Okvirne termine po županijama možete pronaći u Programu Centra podrške za ovisnike i osobe u riziku, a točne datume objavljivat ćemo na vrijeme kako na mrežnoj stranici tako i na društvenoj mreži.

S ciljem prevencije ovisnosti, organizirat će se Škola prevencije za osobe u riziku, a namijenjena je mladim osobama u riziku, onima kojima je izrečena mjera i drugima. Škola će se održati u četiri turnusa po pet dana (dva turnusa u Zagrebu, dva turnusa u Splitu) prema prethodno izrađenom Programu škole prevencije za osobe u riziku. Za izradu Programa, kao i za edukatora/e u Školi prevencije bit će angažirane stručne osobe koje se bave područjem prevencije te koje imaju praktično iskustvo kako u radu na području prevencije tako i u radu s ciljanom skupinom. Program Škole prevencije, koji će se temeljiti na neformalnom učenju, bit će dostupan na mrežnoj stranici te će ga moći koristiti ostali provoditelji u Republici Hrvatskoj.

Planirano vrijeme provođenja Škole prevencije jest:

 

 • 15.10.-15.11.2020. (VII mjesec provedbe)
 • 15.2.-15.3.2021. (XI mjesec provedbe)
 • 15.6.-15.7.2021. (XV mjesec provedbe)
 • 15.8.-15.9.2021. (XVII mjesec provedbe)

 

Točne termine objavit ćemo naknadno.

Shodno navedenome, cilj ovog elementa je proširiti dostupnost socijalnih usluga i osigurati pristup inovativnim socijalnim uslugama za najmanje 30 osoba s problemom svih vrsta ovisnosti i osoba u riziku.

Osnaživanje stručnjaka za rad s mladima na prepoznavanju i prevenciji novih ovisnosti te prepoznavanju razine problema na kojoj je potrebno upućivanje u tretman

Aktivnosti ovog elementa namijenjene su stručnjacima koji rade ili iskazuju interes za rad s osobama s problemom ovisnosti te osobama u riziku za razvoj ovisnosti. Kroz aktivnosti ovog elementa, stručnjaci će steći znanja i vještine kako educirati o problemima ovisnosti, prevenciji i kako prepoznati osobe u riziku te koje korake poduzeti kad se prepozna osoba s problemom ovisnosti.

 

Izradit će se priručnik koji će nuditi potrebne informacije, metodologiju i načine rada s osobama s problemom ovisnosti te će problem svih vrsta ovisnosti sagledavati multidisciplinarno. Multidisciplinarnost će se postići angažiranjem vanjskih suradnika različitih struka koje sudjeluju u radu s osobama s problemom ovisnosti.

 

Edukacija edukatora namijenjena je stručnjacima iz slabije razvijenih područja, a organizirat će se s ciljem širenja socijalnih usluga te jačanja stručnjaka na području rada s ovisnicima. Edukacija će trajati četiri dana, a planirana je za X mjesec provedbe (15.1.-15.2.2021.). Nakon održane edukacije, polaznici će imati dvije supervizije – XII mjesec provedbe (15.3-15.4.2021.) te XIX mjesec provedbe (15.10.-15.11.2021.).

 

Cilj ovog elementa je osnažiti 20 stručnjaka za rad s mladima na prepoznavanju i prevenciji novih ovisnosti te prepoznavanju razine problema na kojoj je potrebno upućivanje u tretman, ali i osnaživanje u radu s osobama koje duži period imaju problem ovisnosti.

Promidžba i vidljivost

Kroz aktivnosti promidžbe i vidljivosti nastojat će se promovirati projekt Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku te tako doći do ciljane skupine projekta.

Osim pisanja vijesti i novosti vezanih uz projektne aktivnosti, održat će se uvodna i završna konferencija. Kroz uvodnu konferenciju nastojat će se upoznati sve relevantne sudionike u zajednici o aktivnostima i mogućnostima koje nudi projekt, dok će se na završnoj konferenciji prezentirati rezultati provedbe. Shodno situaciji izazvanoj pandemijom uvodna konferencija je planirana u periodu od 15.6. do 15.7.2020. godine (III mjesec provedbe), a završna u periodu od 15.3. do 15.4.2022. godine (XXIV mjesec provedbe).

 

PREUZMITE LETAK

 

PREUZMITE PLAKAT