Mobilni tim u Karlovačkoj županiji!

Mobilni tim u Karlovačkoj županiji!

Članovi Mobilnog tima, koji je formiran u sklopu projekta  “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038), 09. ožujka 2021. godine, održali su prvu grupu podrške za osobe s problemom ovisnosti u Karlovačkoj županiji.

Na grupi je sudjelovalo 3 korisnika, a tema je bila motivacija za postizanje apstinencije. Tijekom grupe, korisnici su navodili što ih sprečava da postignu apstinenciju te što misle koje bi ih aktivnosti/ljudi držali u apstinenciji. Neki od njih su sudjelovali u tretmanu u terapijskoj zajednici, ali nisu se dugo zadržali. Navode kako bi danas može postupili drugačije, ali smatraju da im je već kasno za neki višegodišnji tretman.

Projekt “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038) financiran je iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Traje od 15.4.2020. do 15.4.2022. godine.