Mobilni tim u Karlovačkoj županiji

Mobilni tim u Karlovačkoj županiji

Članovi Mobilnog tima, koji je formiran u sklopu projekta  “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038), 16. travnja 2021. godine, održali su grupu podrške za osobe s problemom ovisnosti na terenu, u Karlovačkoj županiji.

Na grupi podrške, na kojoj je sudjelovalo troje korisnika s područja Karlovačke županije, razgovaralo se o trenutnoj situaciji – život u vrijeme pandemije.

Korisnici na različite načine provode vrijeme, neke je to „povuklo“ u recidiv iz kojeg se pokušavaju izdići, kod nekih je dovelo do češćih sukoba u obitelji. Svaki na svoj način pokušava riješiti probleme, neki uspješnije neki manje, ali svi se trude.

Projekt “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038) financiran je iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Traje od 15.4.2020. do 15.4.2022. godine.