Međimurska županija

Međimurska županija

Aktivnosti projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038) provode se u brojnim županijama, tako projekt obuhvaća Zagrebačku, Sisačko-moslavačku, Karlovačku, Varaždinsku, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku, Vukovarsko-srijemsku, Međimursku, Šibensko-kninsku i Splitsko-dalmatinsku županiji te područje Grada Zagreba.

Danas ćemo se detaljnije posvetiti poručuj Međimurske županije.

Aktivnosti projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038) provode se u brojnim županijama, pretežito onima koje u vrijeme pisanja projekta nisu imale specijalizirana savjetovalište i usluge namijenjene osobama s problemom ovisnosti i njihovim članovima obitelji (izuzev Centara za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i mentalno zdravlje pri županijskim zavodima za javno zdravstvo). Tako projekt obuhvaća Zagrebačku, Sisačko-moslavačku, Karlovačku, Varaždinsku, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku, Vukovarsko-srijemsku, Međimursku, Šibensko-kninsku i Splitsko-dalmatinsku županiji te područje Grada Zagreba.

Međimurska županija najsjevernija je županija Republike Hrvatske. Nalazi se između rijeka Mure i Drave, njeni zapadni dio dotiče obronke Alpa, doku su središnji i istočni dio ravnica (Panonske nizine). Međimurje je počašćeno nadimkom Hortus Croatiae (Vrt Hrvatske ili Cvjetnjak Hrvatske).

Iako površinom najmanja, najgušće je naseljena. Površina županije je 729,5 kvadratnih kilometara, te na tom području, u 126 naselja, podatci iz 2015. godine govore da je u županiji živjelo 112.371 stanovnika. To čini gustoću naseljenosti od 154,2 stanovnika na kilometar kvadratni.

Problem bolesti ovisnosti izražen u broju liječenih osoba u odnosu na broj stanovnika pokazuje raspodjelu ovisnika i konzumenata droga prema pojedinim područjima. Tako je područje Međimurske županije u 2019. godini imalo ukupno 131 liječenu osobu ukupno, od čega je 23 osobe bilo prvi puta evidentirano na liječenju. Za čitavu Hrvatsku stopa je 238 na 100.000 stanovnika dobi od 15 do 64 godina. Stopa liječenih ovisnika na 100.000 stanovnika u Međimurskoj županiji bila je 170,5 što znači da je projekt bio niži od hrvatskog prosjeka.

Kada govorimo o opijatima, čija statistika ulazi u spomenuto Izvješće, u Međimurskoj županiji od ukupnog broja liječenih osoba (131) njih 95 je na liječenju zbog opijata, a što je stopa na 100.000 123,6.

Broj osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u izvanbolničkim uvjetima u Međimurskoj županiji 2019. godine bio je 111 osoba, odnosno činili su 1.7% liječenih iz svih županija. Liječenih zbog opijata u ovoj skupini bilo je 81 (1,5%). Broj opijatskih ovisnika zbrinutih na održavanju bilo je 62, dakle 76,5%.

Na području županije tijekom 2019 godine preminule su četiri osobe(muškarci) koje su se nalazile u registru liječenih ovisnika.

Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038) je projekt kojeg provodi Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“ od 15. travnja 2020. godine. Trajanje projekta je 24 mjeseca, odnosno do 15. travnja 2022. godine. Projekt je financiran u u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I.