Karlovačka županija

Karlovačka županija

Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku svojim aktivnostima obuhvaća Zagrebačku, Sisačko-moslavačku, Karlovačku, Varaždinsku, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku, Vukovarsko-srijemsku, Međimursku, Šibensko-kninsku i Splitsko-dalmatinsku županiji te područje Grada Zagreba. Danas ćemo ispričati više o Karlovačkoj županiji.

Karlovačka županija nalazi se u središnjoj Hrvatskoj, a graniči s dvije susjedne države – Republikom Slovenijom i Bosnom i Hercegovinom. Središte županije je grad Karlovac koji je poznat po tome što „leži“ na četiri rijeke –  Kupi, Korani, Dobroj i Mrežnici. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, na području Karlovačke županije živjelo je 112.596 stanovnika s prosječnom gustoćom naseljenosti od oko 31 stanovnik po kvadratnom kilometru.

Problem bolesti ovisnosti izražen u broju liječenih osoba u odnosu na broj stanovnika pokazuje raspodjelu ovisnika i konzumenata droga prema pojedinim područjima. Tako je Karlovačka županija u 2019. godini brojila ukupno 98 liječenih osoba, od čega su 33 osobe bile prvi puta evidentirano na liječenju. Karlovačka županija u 2019. godini, prema službenim podatcima, imala je 84.359 stanovnika, što znači da je stopa liječenih na 100.000 iznosila 116,2. Stopa za čitavu Republiku Hrvatsku iznosila je 238 na 100.000 stanovnika dobi od 15 do 64 godina, dakle prosjek županije bio je niži od hrvatskog prosjeka.

Kada govorimo o opijatima, čija statistika ulazi u spomenuto Izvješće, u Karlovačkoj županiji od ukupnog broja liječenih osoba (98) njih 46 je bilo na liječenju zbog opijata, a što je stopa na 100.000 54,5.

U Karlovačkoj županiji, 2019. godine, bilo su 104 osobe liječene zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u izvanbolničkim uvjetima, odnosno činili su 1,6% liječenih iz svih županija. Liječeni od opijata u izvanbolničkim uvjetima bilo je 46, a broj opijatskih ovisnika zbrinutim na održavanju 42.

U 2019. godini na području Karlovačke županije preminula je jedna muška osoba, a koje se nalazila u registru osoba s problemom ovisnosti.

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, 15. travnja 2020. godine počela je s provođenjem projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), koji je financiran u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Projekt će trajat 24 mjeseca, odnosno od 15. travnja 2020. do 15. travnja 2022. godine.

Izvor:

Izvješće o sobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj u 2019. godini