Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Humanitarna organizacija “Zajednica Susret”

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“ pionir je u području borbe protiv ovisnosti u Republici Hrvatskoj i regiji. U području ovisnosti djeluje od 1990. godine te je 2000. godine osnovala instituciju Dom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET koja djeluje kao zasebno pravno tijelo. U počecima rada, Udruga je imala savjetovališta i terapijske centre dok nakon osnutka Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET on preuzima rad terapijskih centara, a savjetovališta su u domeni rada Udruge.

 

Registrirani je pružatelj socijalnih usluga i to:

 

  • za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju;
  • uslugu savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi;
  • uslugu savjetovanja i pomaganja bioloških obitelji ili specijaliziranih udomiteljskih obitelji, a za osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti;
  • uslugu individualne i grupne psihosocijalne podrške; te
  • uslugu savjetovanja i pomaganja obitelji.

 

Članica je Europske federacije terapijskih zajednica (Euro-TC) od 2004. godine. Rad Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“ temelji se na pružanju savjetodavne pomoći u savjetovalištu te uključivanju korisnika u psihosocijalni tretman u terapijskim zajednicama. Imamo dugogodišnje iskustvo u provedbi lokalnih i nacionalnih projekata u prevenciji i tretmanu ovisnosti, kao i iskustvo u provedbi međunarodnih projekata OLDI (2013. -2015.), projekt OLDIM (2016.-2018.) i „Handle it! (2019.-2021.). Do sada smo provodili desetke programa i projekata u suradnji s lokalnom zajednicom, školama, državnim institucijama, nevladinim organizacijama kao i srodnim udrugama iz inozemstva. Projekti i programi koje smo provodili bili su financirani putem natječaja iz državnog proračuna, lokalne zajednice, Svjetske banke, Cards projekta, nizozemskog veleposlanstva, Renovabisa, sponzorstvima domaćih donatora (banaka, pojedinaca, tvrtki), LIONS itd. Savjetovališni rad Zajednice Susret uključuje individualne i obiteljske savjetodavne razgovore te grupe samopomoći za članove obitelji ovisnika i povremenih konzumenata sredstava ovisnosti, kao i grupe samopomoći za resocijalizante kojima se pruža psihosocijalna pomoć i podrška.

Udruga u svom djelovanju surađuje s velikim brojem udruga i institucija koje se bave istim ili sličnim  problemima te ostalim različitim ustanovama iz cijele Hrvatske: centrima za socijalnu skrb, službama za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, odjelima ovisnosti, psihijatrijskim  bolnicama „Vrapče“ i „Sv. Ivan“, KBC „Sestre milosrdnice“ – Odjel za ovisnosti, Domom za ovisnost Zajednica Susret, Udrugom roditelja „Zajednica Susret“ – Zagreb, Osnovnom školom Okučani, Domom za odgoj djece i mladeži Zagreb, Domom za odgoj djece i mladeži Split, „Svi smo protiv“ (Udruga za borbu protiv ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja), „Mali princ“ (Udruga za promicanje međugeneracijske solidarnosti i humanitarnog rada), Pučkim otvorenim učilištem AMK Nova gradiška, Udrugom Vestigum, Domom zdravlja – Zagreb, udrugom Vida iz Rijeke itd. Osim suradnika i partnera u Hrvatskoj, Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“ kroz međunarodne projekte surađivala je ili surađuje s partnerima iz Njemačke, Austrije, Mađarske, Portugala, Italije, Slovačke i Danske.