Grupe podrške za članove obitelji osoba s problemom ovisnosti

Grupe podrške za članove obitelji osoba s problemom ovisnosti

Projekt Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02. 2.2. 06.0038) uz osobe s problemom ovisnosti, pruža usluge i članovima njihovih obitelji u obliku grupa podrške, edukativnih radionica te individualnog savjetovanja.

Zaštitni čimbenici su „oni koji posreduju ili usporavaju učinke izloženosti rizičnim čimbenicima i smanjuju incidencije problema u ponašanju“. Najizraženiji rizični čimbenici vezani uz obitelj pokazali su se: a) roditeljski stavovi koji podržavaju korištenje droga, b) roditeljski stavovi koji podržavaju antisocijalno ponašanje, c) obiteljski konflikti i d) loša obiteljska disciplina.

Najizraženiji rizični čimbenici vezani uz obitelj pokazali su se: a) roditeljski stavovi koji podržavaju korištenje droga, b) roditeljski stavovi koji podržavaju antisocijalno ponašanje, c) obiteljski konflikti i d) loša obiteljska disciplina.

 

Rizični i zaštitni čimbenici u obitelji:

Rizični čimbeenici u obitelji Zaštitni čimbenici u obitelji
– Loš obiteljski menadžment

– Konflikti u obitelji

– Stavovi roditelja prema asocijalnim ponašanjima – Stavovi roditelja prema sredstvima ovisnosti

– Privrženost obitelji

– Obiteljske prilike za prosocijalni angažman

– Obiteljske nagrade za prosocijalni angažman

 

Kao što vidimo, obitelj može imati i pozitivan i negativan utjecaj na pojedinca. Ovisnost nije samo medicinski, već i i socijalni problem koji utječe na cijelu obitelj, ne samo na ovisnog člana. Članovi obitelj su me međusobno zavisnom odnosu – što utječe na jednog člana, utječe i na ostatak obitelji; obrasci interakcije obitelji utječu na ponašanje svakog njezinog člana. Upravo zbog toga, važno je da se u tretman uključi cijela obitelj.

Tako se kroz projekt Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku naglasak stavlja i na obitelj i na ovisnog člana. Kroz grupe podrške za članove obitelji, vođeni psihologinjom, prolaze se različite teme. Kako smo do sada odradili četiri grupe, još nam četiri preostaju. Tri grupe odraditi ćemo kroz 2021. godinu (rujan, listopad, studeni) i jedan nam ostaje za 2022. godinu. Do sada smo imali pozitivne povratne informacije na grupe jer roditelji u njima nalaze podršku i razumijevanje, nisu stigmatizirani te o svemu mogu slobodno razgovarati.

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, 15. travnja 2020. godine počela je s provođenjem projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), koji je financiran u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Projekt će trajati 24 mjeseca, odnosno od 15. travnja 2020. do 15. travnja 2022. godine.

Izvori:

Bašić, J. (2009). Teorije prevencije: prevencija poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih. Zagreb: Školska knjiga.

Mihić, J., Novak, M., Bašić, J. (2010). Zajednice koje brinu: CTC upitnik za djecu i mlade u procjeni potreba za preventivnim intervencijama. Ljetopis socijalnog rada, 17 (3), 391- 412.