Grupa za osobe s problemom ovisnosti u Zagrebačkoj županiji

Grupa za osobe s problemom ovisnosti u Zagrebačkoj županiji

Mobilni tim koji je oformljen u sklopu projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), 25. veljače 2021. godine, održao je prvu grupu podrške za osobe s problemom ovisnosti u Zagrebačkoj županiji!

Prvi posjet Mobilnog tima Zagrebačkoj županiji započeo je u okolici Zaprešića gdje je smo posjetili jednog korisnika koji se kasnije s nama uputio prema Bregani, a kasnije i prema Otruševcu gdje se održala grupa podrške. Na grupi se okupilo troje korisnika projektnih aktivnosti. Kako od ranije znamo dečke koji su bili na grupi, a i oni se međusobno poznaju, pričali smo o životu nakon terapijske zajednice te kako zadržati apstinencijiu. Tema je bila vezna i s recidivom kao takvim, što nakon?

Recidiv je učestala pojava kod osoba koje su razvile ovisnost o nekoj supstanci, a javlja se nakon uspostavljene apstinencije, kada se ljudi počinju suočavati sa stvarnim životnim problemima. Kada su uzimali sredstvo, bili su „u svom svijetu“ u kojem su naučili mehanizme ponašanja u kojima se emotivna i fizička bol i općenito nekakve stresne situacije rješavaju uzimanjem sredstva. U stanju koje je posljedica konzumacije sredstva ovisnosti svijest o kvalitetnom rješavanju životnih situacija i problema bila je zatomljena osjećajem nedodirljivosti ili su sve nelagode tumačili krizom sustezanja, tj. apstinencijskom krizom. Uspostavom rane apstinencije, osoba se počinje buditi u svim smjerovima, pa se tako počinju buditi i osjećaji. U terapijskoj zajednici se radi na osjećajima, razgovara se o njima i uče se načini primjerenog iskazivanja i tumačenja osjećaja, ali ponekad je teško u potpunosti to primijeniti u zaštićenoj okolini kao što je terapijska zajednica ili u slučaju da osoba ne uđe u proces učenja potpuno i spremna se suočiti sa svojim osjećajima. Pri tim situacijama te pri prijevremenom odlasku iz tretmana, po izlasku u zajednicu počinju se javljati intenzivni osjećaji, osobito krivnje jer se osoba osvijesti, ali ne zna se dovoljno dobro nositi tim osjećajem. Uz krivnju, javlja se o osjećaj odbačenosti – kako od sredine u kojoj živi a koja ga je zbog uzimanja sredstva odbacila, tako s druge strane od svog društva znanaca (prijatelja) u kojem se je uživao sredstva ovisnosti. U takvoj situaciji osoba se osjeća kao da iz jedne zatočenosti prelazi u drugu – napokon je slobodan od sredstva koje ga je dovelo do problema ovisnosti, ali je sada zatočen u neznanju ophođenja s okolinom bez tog sredstva (nove mehanizme ponašanja i ophođenja sa samim sobom i okolinom sporo ili teško uspostavlja). Upravo takve situacije te nedostatak životnog sadržaja osobu često „povuče“ na ponovo uzimanje sredstva.

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, 15. travnja 2020. godine počela je s provođenjem projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), koji je financiran u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Projekt će trajat 24 mjeseca, odnosno od 15. travnja 2020. do 15. travnja 2022. godine.