Grupa podrške za osobe s problemom ovisnosti prvi puta u Međimurskoj županiji

Grupa podrške za osobe s problemom ovisnosti prvi puta u Međimurskoj županiji

Članovi Mobilnog tima, koji je formiran u sklopu projekta  “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038), 01. veljače 2021. godine, održali su grupu podrške za osobe s problemom ovisnosti na području Međimurske županije.

Jedna od županija na našoj karti Mobilnog tima je Međimurska županija. Iako su i dalje aktualne epidemiološke mjere, članovi Mobilnog tima uputili su se na sjever Hrvatske. Tako su obišli više mjesta u kojima su održani individualni razgovori, a na kraju i mala grupa koja je brojila tri člana. Tema je bila vezana uz život u vrijeme koronavirusa, izazove i kako se s njima nositi. Sudionici grupe, iako malobrojni, vrlo su različitih životnih stilova te smo čuli različite priče i načine nošenja sa stresom u vrijeme koronavirusa, ali i općenito.

Projekt “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038) financiran je iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Traje od 15.4.2020. do 15.4.2022. godine.