Grupa podrške za osobe s problemom ovisnosti održana u Zagrebačkoj županiji

Grupa podrške za osobe s problemom ovisnosti održana u Zagrebačkoj županiji

Mobilni tim koji je formiran u sklopu projekta  “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038) 09. travnja 2021. godine održao je drugu grupu podrške u Zagrebačkoj županiji.

Grupa podrške bila je usmjerena na temu zaposlenja. Jedan od korisnika koji je sudjelovao na grupi bili su zaposleni do nedavno, no dogodio mu se recidiv te je na godišnjem. Ima odličnog poslodavca koji je saznao njegovu prošlost vezanu uz konzumaciju sredstava ovisnosti te neće dobiti otkaz već će mu se pomoći na najbolji mogući način. To ga ohrabruje te motivira da se recidiv ne ponovi. Drugi korisnik trenutno odrađuje rad za opće dobro te smatra da ga se u ustanovi u kojoj odrađuje na neki način iskorištava, ali zna da sad to mora odraditi do kraja. Inače radi za nadnicu te se tako financira. Zadovoljan je za sada jer bira poslove s većom nadnicom. Treći korisnik je nezaposlen, ali je odlučio naći posao. Ne može više biti doma, a i vlastiti novci bi mu dobro došli. Zna da kad je bio u apstinenciji te se zaposlio da ga je to „povuklo“ u recidiv, ali smatra da je iz toga nešto naučio. Svo troje korisnika koji su sudjelovali na grupi smatraju da je rad i zaposlenje važno za održavanje apstinencije, ali isto tako svaki je u zaposlenju doživio recidiv. Kako kažu, uče iz svojih grešaka kad već nisu iz tuđih, ali misle da više nemaju prostora za takve greške jer „radit se mora“.

Projekt “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038) financiran je iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Traje od 15.4.2020. do 15.4.2022. godine.