Grupa podrške za osobe s problemom ovisnosti održana u TC Cista Velika

Grupa podrške za osobe s problemom ovisnosti održana u TC Cista Velika

Članovi Mobilnog tima, koji je formiran u sklopu projekta  “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038), 22. travnja 2021. godine, održali su grupu podrške za osobe s problemom ovisnosti u terapijskom centru Cista Velika.

Na grupi je sudjelovalo 14 korisnika, a tema je bila vezana za život u apstinenciji.

Najučestalija definicija ovisnosti je da je ona kronična, recidivirajuča bolest. U stanju ovisnosti najveća važnost se pridaje uporabi sredstva ili nekoj aktivnosti (npr. kockanje, igranje igrica) nego ostalim aktivnostima i obavezama. Kroz duže uzimanje nekog sredstva javlja se povećana tolerancija te se pri prestanku uzimanja često javljaju znakovi apstinencije.

Apstinencija ili uzdržljivost je pojam koji označava suzdržavanje , odricanje od nečega. Obično se veže uz konzumaciju psihoaktivnih supstanci. Razlikujemo primarnu apstinenciju koja se javlja kod ljudi koji nikad nisu svjesno konzumirali npr. alkoholna pića i ne namjeravaju to učiniti, te sekundarna apstinencija – ljudi koji se suzdržavaju od daljnje konzumacije alkoholnih pića, a prije su bili alkoholičari. Grupa podrške za osobe s problemom ovisnosti u Cisti Velikoj, bila je usmjerena na sekundarnu apstinenciju.

Korisnici su pričali o svojim razlozima apstinencije, najvećom mjerom kao posljedice vanjske motivacije. Najčešći razlozi su vezani uz obitelj, ali i zdravlje i financije. Svi se nadaju doživotnoj apstinenciji i ne žele recidivirati. Voljeli bi živjeti normalan, zdrav život ispunjen svakodnevnim brigama, a ne samo brigom vezanom uz nabavu i konzumaciju sredstva ovisnosti.

Unutarnji ili intrinzični motivi podrazumijevaju sve ono što nas motivira „iz unutra“. O intrinzičnoj motivaciji govorimo kada naše ponašanje cilju usmjerava neki unutarnji osjećaj, stav ili mišljenje. Ona ne pruža trenutno, „instant“ zadovoljstvo, ali ima druge prednosti. Relativno je otporna na prolaznost vremena te je otpornija na ishode, što je osobito važno kada doživljavamo negativne ishode i poraze. Ona je kotač unutar pojedinca koji ga pokreće.

Vanjski ili ekstrinzični motivi podrazumijevaju vanjske faktore. Nije loše kada postoji vanjska motivacija, ali ona sama po sebi ponekad nije dovoljna. Problem je u situacijama u kojima se osoba oslanja na vanjske motive te određenu nagradu za „obavljen posao“, a nagrada može izostati što kod pojedinaca može predstavljati izvor frustracije.

Projekt “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038) financiran je iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Traje od 15.4.2020. do 15.4.2022. godine.