Grupa podrške za osobe s problemom ovisnosti održana Međimurskoj županiji

Grupa podrške za osobe s problemom ovisnosti održana Međimurskoj županiji

Članovi Mobilnog tima, koji je formiran u sklopu projekta  “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038), 27. svibnja 2021. godine, održali su još jednu grupu podrške u Međimurskoj županiji.

Grupa je bila usmjerena na provođenje slobodnog vremena – kako ga kvalitetno iskoristiti, a pritom ostati u apstinenciji. Poznato je da višak slobodnog vremena može dovesti do dosade koja potom i do konzumacije sredstava ovisnosti. S dečkima koji su sudjelovali na grupi razgovaralo se o tome kako oni provode slobodno vrijeme te što rade kad im je dosadno.

Nakon grupe podrške, medicinska sestra je održala edukativno predavanje o fizičkim posljedicama konzumacije sredstava ovisnosti.

Projekt “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038) financiran je iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Traje od 15.4.2020. do 15.4.2022. godine.