Grupa podrške u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Grupa podrške u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Mobilni tim, koji je oformljen u sklopu projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku  (UP.02.2.2.06.0038), u petak 18. veljače, dan je proveo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, točnije u Mikluševcima.

U Mikluševce se uvijek s veseljem vraćamo, točnije u Terapijsku zajednicu Biram novi život. Tako smo i u petak, 18. veljače 2022. godine tamo održali grupu podrške za njihove korisnike. Na grupi je sudjelovalo troje korisnika, a tema je bila što nakon izlaska iz terapijske zajednice. Ova tema je uvijek aktualna, jer korisnici u nekom trenutku napuštaju terapijsku zajednicu koja im predstavlja sigurno okruženje za rad na sebi i vraćaju se u „vanjski svijet“. Izlazak uvijek predstavlja određena pitanja, prilike, ali i opasnosti. Korisnik kojem se bliži izlazak pričao je o svojim osjećajima i mislima koje se javljaju vezano uz izlazak. Ima tremu i strah, koji smo zaključili da je pozitivan, ali i da je bitno da pronađe podršku i u vanjskom svijetu, da se ima kome javiti kada dođu neugodne emocije i ne ide sve po planu. Velika je prednost što je našao posao, ali najveću motivaciju vidi u popravljanju odnosa sa sinom, želi mu vratiti tatu.

I drugi korisnici su se nadovezali na temu izlaska, iako ga još ne planiraju. To je trenutak kojeg svi nestrpljivo čekaju, ali svjesni su da moraju raditi na sebi kako bi bili dovoljno jaki oduprijeti se izazovima koji ih tamo čekaju. Svoj boravak u terapijskoj zajednici vide kao vrijeme za sebe u kojem će postati bolje verzije sebe i nitko se ne želi dovesti u situaciju u kojoj su bili prije dolaska u Mikluševce.

Ponovno se zahvaljujemo domaćinima iz Biram novi život kao i korisnicima njihove terapijske zajednice u Mikluševcu.

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, 15. travnja 2020. godine počela je s provođenjem projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), koji je financiran u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Projekt će trajat 24 mjeseca, odnosno od 15. travnja 2020. do 15. travnja 2022. godine.