Grupa podrške u Splitsko-dalmatinskoj županiji (Kaštel Novi)

Grupa podrške u Splitsko-dalmatinskoj županiji (Kaštel Novi)

Mobilni tim, koji je oformljen u sklopu projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku  (UP.02.2.2.06.0038), ove srijede 23.veljače, održao je grupu podrške i u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u Kaštel Novom.

U Kaštel Novom nalazi se stambena zajednica Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET, partnera na projektu, a u kojoj se nalaze i neki od korisnika našeg projekta. Tako su članovi Mobilnog tima u srijedu, 23.02.2022. godine, u Kaštel Novom održali grupu podrške. Na grupi je sudjelovalo troje korisnika, a tema je bila vezana uz posao, strah od recidiva i život nakon stambene zajednice. Korisnici su već neki period u stambenoj zajednici i iako su su privikli na život nakon terapijske zajednice, još uvijek postoje pravila, ali imaju i puno slobode. To slobodno vrijeme njima predstavlja najveću opasnost i toga se boje. Svjesni su da se nalaze u novom gradu, željni su društva i boje se da ne upadnu u ono krivo. Kako im je cilj da u vrijeme boravka u stambenoj zajednici pronađu posao i financijski se osamostale, u početku ih je bilo strah krenuti. Pronaći posao u Hrvatskoj teško je, a osobama koje imaju prošlost kao naši korisnici, još je teže. Njima je posao itekako potreban jer na taj način ostvaruju osobne prihode, upoznaju nove ljude, ali i konstruktivnije provode slobodno vrijeme.

Neki od njih su pronašli posao i kažu da se osjećaju puno bolje jer imaju svrhu i dnevne obaveze, a nakon posla ostaje manje slobodnog vremena. Sama pomisao da izgubi posao, korisnika motivira da nastavi apstinenciju. No, postoji i određena količina stresa koji se veže za posao, a ranije ga je korisnik rješavao na način koji nije bio zdrav. Uz dolazak novih sustanara, izašli su iz svoje uspostavljene rutine i svima je na početku to bio mali problem. Nakon perioda prilagodbe, imaju novi ritam, ali i novo društvo koje im odgovara. Na njima se vidi osjećaj ponosa pomiješanog sa strahom i svojevrsnom tremom, no trema i doza zdravog straha znači da im je važno, važno biti dobro i apstinirati.

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, 15. travnja 2020. godine počela je s provođenjem projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), koji je financiran u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Projekt će trajat 24 mjeseca, odnosno od 15. travnja 2020. do 15. travnja 2022. godine.