Grupa podrške u Brodsko-posavskoj županiji

Grupa podrške u Brodsko-posavskoj županiji

Članovi Mobilnog tima, koji je formiran u sklopu projekta  “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038), 13. svibnja 2021. godine, održali su još jednu grupu podrške za osobe s problemom ovisnosti u Brodsko-posavskoj županiji.

Grupa podrške održana je u Brodsko-posavskoj županiji, u terapijskom centru Ivanovac. Na grupi su sudjelovali korisnici koji su izrazili želju da pričamo o strahu, ponajviše onom vezanom uz vikend te izlazak iz zajednice. Svatko svoj strah doživljava najvećim te su izražavali kako su se do sada nosili sa strahom, a kako bi se sada. Kroz boravak u terapijskoj zajednici naučili su mehanizme nošenja sa strahom te situacijama koje izazivaju strah. Navode da primjenjuju naučeno, a nadaju se da će primjenjivati i nakon izlaska iz terapijske zajednice.

Projekt “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038) financiran je iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Traje od 15.4.2020. do 15.4.2022. godine.