Grupa podrške u Zagrebačkoj županiji

Grupa podrške u Zagrebačkoj županiji

Mobilni tim, koji je oformljen u sklopu projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku  (UP.02.2.2.06.0038), u petak 04. veljače, održao je grupu podrške u Zagrebačkoj županiji.

Grupa nije bila velika, ali bila je dinamična. Tema se nametnula sama, život i podrška prije, za vrijeme i nakon boravka u terapijskoj zajednici. Jedan član grupe bio je u terapijskoj zajednici prije par godina kada je završio program zajednice. On je imao uspone i padove tijekom boravka „vani“, ali s njima se sad već dobro nosi. Drugi korisnik izašao je iz terapijske zajednice prije pola godine. On tek sad shvaća neke riječi i teme koje su bile sastavni dio tretmana u terapijskoj zajednici, a on ih u to vrijeme nije smatrao nešto posebno bitnima.

Život u terapijskoj zajednici predstavlja vanjski svijet, sa svim manama i vrlinama. Interakcije ima mnogo, no korisnici su tamo u kontroliranim uvjetima te u svakom trenutku mogu tražiti razgovor sa stručnom osobom. U vanjskom svijetu toga nema, ali treba pronaći svoju podršku – obitelj, prijatelje, zaposlenike Mobilnog tima… Neke stvari korisnici po izlasku rade prvi puta, možda ne uistinu prvi puta, ali prvi puta čiste glave. No, unatoč vještinama koje se nauče tijekom tretmana i/ili rehabilitacije, važno je biti oprezan. Sredstvo i njegovo djelovanje, našim su korisnicima ono poznato i ugodno, način na koji su ranije mislili da rješavaju probleme, a istina je bila da su ih tek odlagali. Sada im možemo pomoći da nauče zdrave načine rješavanja problema i pružiti im podršku.

Podrška je bitna kroz cijeli put oporavka, a svi ju ni nemaju od strane svoje obitelji. Korisnici koji su sudjelovali na grupi podrške imali su je i na njoj su zahvalni. Svjesni su da treba vremena da opravdaju povjerenje, ali odlučili su biti uporni i nastaviti živjeti u apstinenciji. Koliko god je teško, zaključili smo, da vrijedi.

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, 15. travnja 2020. godine počela je s provođenjem projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), koji je financiran u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Projekt će trajat 24 mjeseca, odnosno od 15. travnja 2020. do 15. travnja 2022. godine.