Grad Zagreb

Grad Zagreb

Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (UP.02.2.2.06.0038) svojim aktivnostima obuhvaća Zagrebačku, Sisačko-moslavačku, Karlovačku, Varaždinsku, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku, Vukovarsko-srijemsku, Međimursku, Šibensko-kninsku i Splitsko-dalmatinsku županiji te područje Grada Zagreba. Današnji fokus biti će na Gardu Zagrebu.

Grad Zagreb je glavni grad Republike Hrvatske i najveći je grad u Hrvatskoj po broju stanovnika. Povijesno gledajući, grad Zagreb je izrastao iz dva naselja na susjednim brežuljcima, Gradeca i Kaptola, koji čine jezgru današnjeg grada, njegovo povijesno središte. Nalazi se na jugozapadnom rubu Panonske nizine na prosječnoj nadmorskoj visini od 122 m, podno južnih padina Medvednice, na lijevoj i desnoj obali rijeke Save. Grad Zagreb je kao glavni grad Hrvatske posebna teritorijalna, upravna i samoupravna jedinica koja ima položaj grada. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Grad Zagreb imao je 790 017 stanovnika. Prema novijim podacima iz 2018. grad ima 802 338 stanovnika. Šire gradsko područje okuplja više od milijun stanovnika. Prosječna starost stanovnika je 39,7 godina.

Problem bolesti ovisnosti izražen u broju liječenih osoba u odnosu na broj stanovnika pokazuje raspodjelu ovisnika i konzumenata droga prema pojedinim područjima. Grad Zagreb, prema podatcima za 2019. godinu, brojio je 1.871 liječenu osobu, od čega 349 osoba koja je prvi puta evidentirana. U vrijeme prikupljanja podataka, Grad Zagreb brojio je 537.188 osoba, što znači da je stopa liječenih u županiji (na 100.000 stanovnika) 348,3. Stopa za cijelu Hrvatsku iznosila je 283, dakle, Grad Zagreb bio je ispod hrvatskog prosjeka.

U Gradu Zagrebu, 2019. godine, prema podatcima iz Izvješća, imao je 1.270 osoba koje su bile liječene od opijata, što predstavlja stopu od 236,4.

Na izvanbolničkom liječenju bilo je 1.003 osobe, odnosno 15,2% iz svih županija. Liječenih od opijata u izvanbolničkim uvjetima bilo je 505, a njih 435 bio je zbrinuto na održavanju.

Grad Zagreb, 2019. godine, imao je 112 preminulih osoba, a koje su bile u Registru osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga (85 muškaraca i 27 žena).

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, 15. travnja 2020. godine počela je s provođenjem projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), koji je financiran u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Projekt će trajat 24 mjeseca, odnosno od 15. travnja 2020. do 15. travnja 2022. godine.

Izvor:

Izvješće o sobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj u 2019. godini