Edukativno predavanje o fizičkim posljedicama konzumacije opijata u Sisačko-moslavačkoj županiji

Edukativno predavanje o fizičkim posljedicama konzumacije opijata u Sisačko-moslavačkoj županiji

U sklopu projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038) jedna od aktivnosti je edukativna radionice na temu fizičkih posljedica konzumacije sredstava ovisnosti, a namijenjena osobama s problemom ovisnosti. Tako je u petak, 26. studenog 2021. godine, jedna od edukativnih radionice održana u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Na edukativnom predavanju sudjelovalo je troje korisnika s područja Sisačko-moslavačke županije. Njima je medicinska sestra održala kratko predavanje o fizičkim posljedicama konzumacije različiti sredstava ovisnosti, o oštećenjima različitih sustava ovisno o načinu konzumacije. Kako nije bilo puno korisnika, svaki je imao priliku detaljno izložiti sve ono gdje su se prepoznali i koja su oštećenja njih sustigla.

Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038) je projekt kojeg provodi Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“ od 15. travnja 2020. godine. Trajanje projekta je 24 mjeseca, odnosno do 15. travnja 2022. godine. Projekt je financiran u u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I.