Četvrti dan edukacije edukatora – Dora Dodig Hundrić

Četvrti dan edukacije edukatora – Dora Dodig Hundrić

Dana 11. lipnja 2021. godine, održan je četvrti dan edukacije edukatora u sklopu projekta „Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku“. Edukaciju je održala Dora Dodig Hundrić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, a na temu Procjene bihevioralnih ovisnosti mladih i psihosocijalne intervencije u području bihevioralnih ovisnosti.


Kroz prvi dio edukacije prošli smo očekivanja sudionika te uvid u pojedine dijelove edukacije. Potom smo prošli mjere problema povezanih s kockanjem mladih, osvrnuli se na opis cijelog kockarskog ponašanja, na kontekst kockanja, instrumente procjene PK mladih. Tu smo spomenuli nekoliko instrumenata te se više posvetili CAGI instrumentu, kanadski upitnik kockanja adolescenata. Instrument CAGI sastoji se od 24 čestice – psihološke posljedice kockanja (6 čestica), socijalne posljedice kockanja (5 čestica), financijske posljedice kockanja (6 čestica) te preokupacija i nedostatak kontrole (4 čestice). Uz to, mjeri i ukupnu mjeru ozbiljnosti posljedica (9 čestica). CAGI možemo koristiti u procjeni stupnja izraženosti problema, utvrđivanju životnih područja u kojima su posljedice izražene, kao okvir i struktura za usmjeravanje inicijalnog razgovora te kao vodič tijekom savjetovanja.
Usmjerili smo se i na neusklađenost u terminologiji kada se govori o ovisnosti o internetu, ali i o zastupljenosti problema ovisnosti o internetu. Tako smo imali prilike čuti da na uzorku od 352 učenika, njih 3.4% zadovoljava kriterije za ovisnost o internetu (IAT). Njih čak 50% internet smatra najvjerodostojnija medijem.
Kratko smo se osvrnuli i na teorije i modele razvoja ovisnosti o internetu – biološke teorije, kognitivno-bihevioralna teorija patološke uporabe interneta, teorija deficita u socijalnim vještinama, socijalno kognitivna teorija, model puteva problematične uporabe mobitela te I-PACE model. I povezanost s drugim problemima mentalnog zdravlja te kako objasniti tu povezanost.
Posljedice kod djece i mladih su poremećena struktura spavanja, agresivno ponašanje, narušeno kognitivno funkcioniranje, narušena verbalna memorija, emocionalni problemi, loš akademski uspjeh, problemi u obitelji, problemi u odnosima, promjena vizualne selektivne pažnje, somatski problemi…
Još jedna od tema koje smo obuhvatili bila je vezana uz razvoj psihosocijalnih intervencija u području bihevioralnih ovisnosti. Tako smo psihosocijalne intervencije u Hrvatskoj podijelili na nestrukturirane i (polu)strukturirane. Nestrukturirane su KLOK (grupni rad, slično kao KLA i KLO, temeljene na AA/NA, te se provode 1x tjedno), te savjetovališta (individualno, psiho-sociopedagoška savjetovališta, bez specijalizacije). U ovom obliku nije definirano trajanje i teme, a proces ovisi o klijentu. (Polu)strukturirane psihosocijalne intervencije dijelimo na preventivne programe za mlade, dnevnu bolnicu za ovisnost o kockanju te na psihosocijalni tretman za zatvorenike. Na kraju smo bili upoznati s nekim programima koji se provode – program prevencije kockanja mladih „Tko zapravo pobjeđuje?!“ te „Ulažem u sebe“ psihosocijalni tretman mladih s problemom kockanja.
Ovo je bila zadnja, četvrta edukacija edukatora. Nakon ljeta nam slijede dvije supervizije.

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, 15. travnja 2020. godine počela je s provođenjem projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), koji je financiran u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Projekt će trajati 24 mjeseca, odnosno od 15. travnja 2020. do 15. travnja 2022. godine.