Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Centar za socijalnu skrb Sisak

U Centru za socijalnu skrb Sisak dobit ćete potrebne informacije o pravima iz socijalne skrbi te će vam biti osigurana stručna pomoć i podrška ako niste u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe, prevladati određenu životnu krizu ili urediti međusobne odnose s članovima svoje obitelj.

Centar za socijalnu skrb Sisak je javna  ustanova.  Sjedište  Centra je u Sisku,  I. Meštrovića 21.  mjesna  nadležnost obuhvaća područje  grada Siska,  općina  Martinska  Ves,  Lekenik  i Sunja. Pri Centru djeluje  podružnica  Obiteljski centar,  čija se nadležnost odnosi na područje Sisačko-moslavačke  županije.

Centar  pruža socijalne  usluge posebno osjetljivim skupinama  građana kao što su:  maloljetna  djeca bez roditelja, maloljetna  djeca bez odgovarajuće roditeljske  skrbi, djeca s teškoćama  u razvoju,  djeca i mladi s  problemima  u ponašanju, invalidne  osobe, starije i nemoćne  osobe,  osobe  lišene  poslovne  sposobnosti,  žrtve obiteljskog  nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne  i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti  zadovoljiti osnovne  životne  potrebe.

 

Misija

Pružanje podrške, pomoći i zaštite osobama  i obiteljima koje žive u nepovoljnim prilikama ili prolaze kroz životnu krizu kako bi se osnažili za promjenu. Poboljšanje kvalitete života svake  osobe u suradnji s drugim pružateljima usluga i javno zalaganje za prava i potrebe socijalno  osjetljivih  skupina.

 

Vizija

Moderna  javna  ustanova, koja  je dostigla najviše standarde kvalitete socijalnih  usluga i svojim stručnim i tehničkim resursima  uspješno odgovara na sve izazove u području djelatnosti socijalne skrbi, efikasan je servis građana, a aktivnom ulogom u zajednici promiče opće dobro i djeluje u cilju smanjenja  rizika za socijalnu isključenost posebno osjetljivih skupina.