Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Centar za socijalnu skrb Šibenik

Kroz sve programske aktivnosti, mjere i postupke rukovodi se načelima poštivanja ljudskih i posebno dječjih prava. Kroz stručni rad s korisnicima pojedincima, obiteljima i skupinama, aktivno se promiče uvažavanje etičkih, kulturnih i vjerskih uvjerenja svake osobe, a osuđuje se i zaustavlja svaka diskriminacija osoba po dobi, spolu, nacionalnosti, spolnoj orijentaciji i drugim osobnim obilježjima.

 

Pravo na informacije i pravo na slobodu izbora

U Prijemnom uredu Centra omogućuje se svakoj osobi da neposredno i na primjeren način dobije informacije o pravima i uslugama u sustavu socijalne skrbi kojima može doprinijeti zadovoljavanju svojih osobnih potreba i poboljšanju kvalitete života u zajednici. Osoba će slobodno odlučiti hoće li zatražiti prava i usluge socijalne skrbi, pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi.

 

Individualni pristup

Svakom korisniku pristupa se individualno s ciljem ostvarenja prava iz sustava socijalne skrbi u skladu sa svojim osobnim potrebama i okolnostima. U postupku procjene potreba korisniku omogućuje se aktivno sudjelovanje u procjeni svog stanja i potreba i samostalno odlučivanje o prihvaćanju korištenja usluga. Od stručnih radnika tima korisnik će dobiti sve informacije i potporu potrebne za donošenje odluke, uključujući opis, cilj, korist i moguće rizike od korištenja predložene usluge.

 

Poštivanje prava na privatnost

Pri pružanju socijalnih usluga vodit će se račun o poštivanju privatnosti korisnika, koliko im to prostorni uvjeti dopuštaju. Posebnu pažnju posvećuju osiguranju tajnosti podataka i zaštite osobnih podataka korisnika.

 

Pravo na prigovore i žalbe

Svaki korisnik koji je nezadovoljan pruženom uslugom, postupkom ili ponašanjem radnika Centra može podnijeti pritužbu pismenim putem ili izjavom na zapisnik pravniku Centra. Pritužbe se žurno rješavaju, a korisnika pismeno izvještavaju o poduzetim mjerama u roku od petnaest dana od dana zaprimanja pritužbe. Ako korisnik nije zadovoljan poduzetim mjerama, zaštitu svojih prava može zatražiti od Ministarstva socijalne politike i mladih.

 

Misija

Pružanje zaštite, podrške i pomoći pojedincima, obiteljima i skupinama u nepovoljnim životnim prilikama kako bi ih osnažili za promjenu.

 

Vizija

Dostizanje najviših standarda kvalitete u stručnom radu, prostornim, materijalnim i tehničkim uvjetima rada s korisnicima i aktivna promidžba ljudskih prava i socijalne uključenosti svih pojedinaca i skupina.