Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku

Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, 15. travnja 2020. godine počela je s provođenjem projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), koji je financiran u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Projekt će trajat 24 mjeseca, odnosno od 15. travnja 2020. do 15. travnja 2022. godine.

Projekt se provodi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Šibenik, Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave, Centrom  za socijalnu skrb Sisak te Domom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET.

Područje provedbe projekta je široko, jer je i ideja projekta širenje socijalnih usluga u područja u kojima su manje dostupna ili čak ne postoje. Tako će se aktivnosti projekta provoditi u Zagrebačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj, Varaždinskoj, Požeško-slavonskoj, Brodsko-posavskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Međimurskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji te na području Grada Zagreba.

Postojanje velikih razlika u provedbi aktivnosti prevencije među županijama, niska zastupljenost individualnog savjetovališnog rada, rada s obitelji i rada u grupama nameće potrebu za proširenjem socijalnih usluga koje bi se, uz postojeće ovisnike, bazirale i na osobe u riziku, kako bi ubuduće došlo do smanjenja broja ovisnika u ukupnoj populaciji. Kroz projekt „Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku“ želimo proširiti i nadopuniti dostupnost socijalnih usluga u zajednici kako bi ih učinili dostupnima većem broju ovisnika i osoba u riziku. Također želimo ojačati kapacitete stručnjaka iz manje razvijenih sredina kako bi mogli preventivno djelovati kad se nađu u situaciji da moraju pružiti podršku osobama u riziku. Projekt uvodi uslugu „Centra podrške za ovisnike i osobe u riziku“, koji će pružati usluge mobilnog tima. Kroz navedenu aktivnost, članovi mobilnog tima (socijalni pedagog, medicinska sestra te dvoje rehabilitiranih i educiranih ovisnika) će u krajevima u kojima ne postoje organizirana savjetovališta pružati individualna savjetovanja i psihosocijalnu podršku, organizirati terapijske grupe i edukativne radionice, školu prevencije za osobe u riziku, te provoditi aktivnosti osnaživanje ovisnika za preuzimanje aktivne uloge u društvu. Kroz projekt će se uspostaviti i usluga interaktivnog online savjetovališta kako bi usluga savjetovanja bila dostupna u svim dijelovima Hrvatske. Provedba projektnih aktivnosti rezultirat će osnaživanjem ovisnika za reakcije u rizičnim situacijama, educiranjem o uzrocima ovisnosti i pružanjem podrške u njenom prevladavanju. Za članove obitelji ovisnika organizirat će se treninzi koje će im dati podršku u procesu resocijalizacije ovisnog člana, a ujedno im omogućiti bolje usklađivanje obiteljskog i poslovnog života. Lokalne zajednice u kojima će se provoditi projekt osnažit ćemo kako bi mogli uspješno provoditi preventivne programe za osobe u riziku, te im ponuditi dostupnost socijalnih usluga koje su im do tada bile nedostupne.

Ciljana skupina ovog projekta jesu osobe s problemom različitih vrsta ovisnosti (30 korisnika), članovi obitelji s ovisnim članom (15 korisnika) i stručnjaci iz sredina u kojima ne postoji sustavna briga i aktivnosti usmjerene našoj korisničkoj skupini (20 stručnjaka). Kroz projektne aktivnosti posredno planiramo utjecati i na 100 osoba u riziku koji nisu izravna ciljana skupina ovog natječaja, ali su usko povezani s korisničkom skupinom. Projekt je u skladu sa Strategijom Europa 2020. _ uključiv rast koji zahtjeva poduzimanje aktivnosti za promicanje integracije pa tako i ovisnika, OP ULJP 2014.-2020. u okviru prioritetne OSI 2. Socijalno uključivanje SC Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije, Nacionalnim akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga u RH za razdoblje od 2015. do 2017. U dijelu 4.1.1. Prevencija ovisnosti djece i mladih i ciljem 2. Razvijanje socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom javne socijalne službe.

Ciljevi projekta su:

 1. Osnažiti 20 stručnjaka za rad s mladima na prepoznavanju i prevenciji novih ovisnosti te prepoznavanju razine problema na kojoj je potrebno upućivanje u tretman.
 2. Proširiti dostupnost socijalnih usluga i osigurati pristup inovativnim socijalnim uslugama za 30 osoba s problemom svih oblika ovisnosti i osoba u riziku.
 3. Ojačati 15 članova obitelji s ovisnim članom kako bi bolje uskladili poslovni život i brigu o ovisnom članu.

Očekivani rezultati projekta:

 • uključivanje 30 osoba s problemom ovisnosti,
 • uključivanje 15 članova obitelji s ovisnim članom,
 • organizirane i realizirane 4 edukacije za članove obitelji s ovisnim članom,
 • održano 8 sastanaka grupe podrške za članove obitelji s ovisnim članom,
 • osnovan Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku,
 • izrađena interaktivna web-stranica za online savjetovalište,
 • oformljen Mobilni tim podrške i ojačani kapaciteti članova tima,
 • izrađen plan rada i program mobilnog tima,
 • organizirane grupe podrške i održano 48 sastanaka u županijama uključenim u projekt,
 • održano 240 individualnih savjetovanja za ovisnike i 120 savjetovanja za članove obitelji na području provedbe projekta,
 • uspostavljena Škola prevencije za osobe u riziku i održana 4 turnusa u Zagrebu i Splitu,
 • održano 12 edukativnih radionica,
 • izrađen Priručnik o metodologiji i načinima rada s ovisnicima i osobama u riziku,
 • 20 stručnjaka iz nerazvijenih područja Hrvatske završilo “Edukaciju edukator”,
 • 20 stručnjaka održalo 2 supervizijska sastanka s edukatorima.

Ako imate pitanja vezano uz projekt ili želju da posjetimo i Vaš grad, slobodno nam se javite putem maila ili telefona. Uskoro ćemo uvesti i tri mobilne linije o čemu ćemo Vas naknadno informirati  kao i o brojevima telefona naših kolega-pružatelja usluga.

Kontakti:

zagreb@zajednica-susret.hr

ela.megla@zajednica-susret.hr

01/6040-198