Presjek projekta „Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku“ kroz 2020. godinu

Presjek projekta „Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku“ kroz 2020. godinu

Što je Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku? Tko su korisnici i gdje se provodi? Što se od sada održalo? Odgovori na ova pitanja slijede u nastavku.

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, 15. travnja 2020. godine počela je s provođenjem projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), koji je financiran u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Projekt će trajati 24 mjeseca, odnosno od 15. travnja 2020. do 15. travnja 2022. godine.

Projekt se provodi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Šibenik, Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave, Centrom  za socijalnu skrb Sisak te Domom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET.

Područje provedbe projekta je široko, jer je i ideja projekta širenje socijalnih usluga u područja u kojima su manje dostupna ili čak ne postoje. Tako će se aktivnosti projekta provoditi u Zagrebačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj, Varaždinskoj, Požeško-slavonskoj, Brodsko-posavskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Međimurskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji te na području Grada Zagreba.

Ciljana skupina projekta jesu osobe s problemom svih vrsta ovisnosti (30 korisnika), članovi obitelji s ovisnim članom (15 korisnika) i stručnjaci iz sredina u kojima ne postoji sustavna briga i aktivnosti usmjerene našoj korisničkoj skupini (20 stručnjaka). Kroz projektne aktivnosti posredno planiramo utjecati i na 100 osoba u riziku koji nisu izravna ciljana skupina ovog natječaja, ali su usko povezani s korisničkom skupinom.

Kao jedna od aktivnosti projekta “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku”, oformljen je Mobilni tim. Članovi Mobilnog tima će, u krajevima u kojima ne postoje organizirana savjetovališta, pružati individualna savjetovanja i psihosocijalnu podršku, organizirati terapijske grupe i edukativne radionice, školu prevencije za osobe u riziku, te provoditi aktivnosti osnaživanje ovisnika za preuzimanje aktivne uloge u društvu.

Uz navedeno, članove Mobilnog tma, u radon vrijeme (od 8 do 16) korisnici i svi drugi zainteresirani za sudjelovanje u aktivnostima, mogu kontaktirati putem e-maila (ela.megla@zajednica-susret.hr  ili info@mobilni-tim.com  ) te putem mobilnih telefona (Ela Megla, mag. paed soc. 095/354-9637; Ivana Šantek 095/363-9074; Mario Plazibat 095/351-7513). Osim samih poziva i SMS poruka, dostupni smo i porukama putem WhatsApp aplikacije. Fiksni telefon i fax. 01/6040-198.

Unatoč problemima i ograničenjima vezanim uz preporuke s ciljem suzbijanja bolesti koronavirusa, većina aktivnosti se odvijala prema  planiranom rasporedu (Program rada Centra podrške za ovisnike i osobe u riziku).

Uvodnu konferenciju održali smo 07. 07.2020. godine te smo predstavili projekt relevantnim dionicima.

Članovi Mobilnog tima dodatno su educirani  kroz trodnevnu edukaciju (01., 02., 03.07.) kako bi što kvalitetnije obavljali posao. Izrađena je interaktivna mrežna stranica online savjetovališta (https://mobilni-tim.com/).

Članovi obitelji mogli su sudjelovati na tri grupe podrške u vodstvu psihologinje (24.06.; 16.09; 25.11.)te radionica na tenu „Efikasno upravljanje stresom“ ( 30.09.).

Za osobe s problemom ovisnosti održana su dva edukativna predavanja koje provodi medicinska sestra na temu fizičkih posljedica konzumacije sredstava ovisnosti (Šibensko-kninska županija, 21.09.; Brodsko-posavska županija 16.11.). Nadalje, održano je šest grupa podrške koju provode članovi Mobilnog tima ( u Brodsko-posavskoj županiji, 15.07., 05.10., 16.11.; u Splitsko-dalmatinskoj županiji 23.07.; U Šibensko-kninskoj županiji 21.09. te u Vukovarsko-srijemskoj županiji 12.10.).

Izrađen je Program Škole prevencije te je održan prvi ciklus Škole prevencije u Zagrebu (27.10., 03.11., 10.11., 17.11. i 24.11.). Započeo je i drugi ciklus koji će se nastaviti u siječnju 2021. godine.

Priručnik o metodologiji i načinima rada s osobama s problemom ovisnosti i osobama u riziku je u izradi i bit će tiskan početkom 2021. godine.