Osobe s problemom ovisnosti

Dana 16.11.2020. godine, u Terapijskom centru Ivanovac, održano je edukativno predavanje o fizičkim posljedicama konzumacije sredstava ovisnosti. Ovo je drugo, od planiranih 12 predavanja koja će se održati u županijama provedbe projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), pod vodstvom medicinske sestre. S obzirom na epidemiološku situaciju, ovoga puta medicinska sestra se uključila preko aplikacije ZOOM.