Mladi u riziku

Dana 27. listopada 2020. godine započeo je prvi ciklus Škole prevencije. Prvi ciklus se održava u Zagrebu, u Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave, koji su nam i partneri na projektu Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038) u sklopu kojeg se provodi Škola prevencije. Grupu sačinjavaju mlade djevojke koje su na smještaju u navedenoj ustanovi te korisnici projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku.