Brodsko-posavska županija

Brodsko-posavska županija

Aktivnosti projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038) provode se u brojnim županijama, tako projekt obuhvaća Zagrebačku, Sisačko-moslavačku, Karlovačku, Varaždinsku, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku, Vukovarsko-srijemsku, Međimursku, Šibensko-kninsku i Splitsko-dalmatinsku županiji te područje Grada Zagreba.

Danas ćemo se detaljnije posvetiti poručuj Brodsko-posavske županije.

Aktivnosti projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038) provode se u brojnim županijama, pretežito onima koje u vrijeme pisanja projekta nisu imale specijalizirana savjetovalište i usluge namijenjene osobama s problemom ovisnosti i njihovim članovima obitelji (izuzev Centara za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i mentalno zdravlje pri županijskim zavodima za javno zdravstvo). Tako projekt obuhvaća Zagrebačku, Sisačko-moslavačku, Karlovačku, Varaždinsku, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku, Vukovarsko-srijemsku, Međimursku, Šibensko-kninsku i Splitsko-dalmatinsku županiji te područje Grada Zagreba.

Brodsko-posavska županija smještena je na južnom dijelu slavonske nizine, okružuju ju planine Psunj, Požeško i Diljsko gorje sa sjeverne te rijeka Sava s južne strane, a površina županije iznosi 4.043 kilometra kvadratna. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, Brodsko-posavska županija ima 172.993 stanovnika što je za 2.005 stanovnika ili 1,15 % manje u odnosu na 1991. godinu. Prosječna gustoća naseljenosti je 84,68 stanovnika na 1 kilometar kvadratni. U gradovima živi 79.004 stanovnika ili 45,67 % od čega u Slavonskom Brodu kao sjedištu županije 63.268 stanovnika, a u Novoj Gradiški 15.736 stanovnika. Slavonski Brod i Nova Gradiška su jedina dva grada ove županije.

Područje Brodsko-posavske županije može se podijeliti na tri cjeline: brdsko, ravničarsko i nizinsko. Klima je kontinentalna, a županija je bogata vodom, šumama i plodnim tlom, a uz navedeno, plovna rijeka Sava pridonijeli su ovoj županija da postane značajan europski kopneni put te time predstavljaju prirodne pogodne uvijete za razvoj gospodarstva, prometa, trgovine i kulture.

Problem bolesti ovisnosti izražen u broju liječenih osoba u odnosu na broj stanovnika pokazuje raspodjelu ovisnika i konzumenata droga prema pojedinim područjima. Tako je područje Brodsko-posavske županije u 2019. godini imalo ukupno 109 liječenih osoba ukupno, od čega je udio od prvi puta liječenih u županiji 30%, odnosno njih desetero. Za čitavu Hrvatsku stopa je 238 na 100.000 stanovnika dobi od 15 do 64 godina. Stopa liječenih ovisnika na 100.000 stanovnika u Brodsko-posavskoj županiji bila je 105,1 što znači da je prosjek bio niži od hrvatskog prosjeka.

Kada govorimo o opijatima, čija statistika ulazi u spomenuto Izvješće, u Brodsko-posavskoj županiji od ukupnog broja liječenih osoba (109) njih 91 je na liječenju zbog opijata, a što je stopa na 100.000 87,8.

Broj osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u izvanbolničkim uvjetima u Brodsko-posavskoj županiji 2019. godine bio je 112 osoba, odnosno činili su 1.7% liječenih iz svih županija. Liječenih zbog opijata u ovoj skupini bilo je 95 (1,8%). Broj opijatskih ovisnika zbrinutih na održavanju bilo je 79, dakle 83,2%.

Na području županije tijekom 2019 godine preminulo je pet osoba (dva muškarca i tri žene) koje su se nalazile u registru liječenih ovisnika.

Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038) je projekt kojeg provodi Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“ od 15. travnja 2020. godine. Trajanje projekta je 24 mjeseca, odnosno do 15. travnja 2022. godine. Projekt je financiran u u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I.