Author: Ela Megla

Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038) do sada je održao nekoliko grupa podrške za osobe s problemom ovisnosti pod vodstvom članova Mobilnog tima (Brodsko-posavska, Splitsko-dalmatinska i Šibensko-kninska županija), održana je jedna edukativna radionica o štetnim posljedicama konzumacije opijata pod vodstvom medicinske sestre (Šibensko-kninska županija), dvije grupe podrške za članove obitelji pod vodstvom psihologa. Nadalje, na samom početku projekta, izrađen je plan rada Centra podrške za ovisnike i osobe u riziku, edukacija članova Mobilnog tima, sada je izrađen i program Škole prevencije. Više o svim ovim aktivnostima možete saznati u pojedinim rubrikama na našoj mrežnoj stranici.

U sklopu projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038) nastao je program Škole prevencije. Program Škole prevencije bit će korišten u provođenju Škole prevencije. Škola prevencije održat će se u četiri turnusa (trajanje turnusa je pet dana). Škola prevencije namijenjena je mladim osobama u riziku i mladim osobama kojima je izrečena sigurnosna mjera, a po dva turnusa održat će se u Zagrebu i Splitu.

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, 15. travnja 2020. godine počela je s provođenjem projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), koji je financiran u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Projekt će trajati 24 mjeseca, odnosno od 15. travnja 2020. do 15. travnja 2022. godine. Ciljana skupina ovog projekta jesu osobe s problemom različitih vrsta ovisnosti (30 korisnika), članovi obitelji s ovisnim članom (15 korisnika) i stručnjaci iz sredina u kojima ne postoji sustavna briga i aktivnosti usmjerene našoj korisničkoj skupini (20 stručnjaka). U prva tri mjeseca (15.04.-15.07.2020.) provedbe projekta i njegovih aktivnosti morali smo se prilagoditi kako planiranim aktivnostima, tako i novonastaloj situaciji vezanoj uz COVID-19. To znači da smo osim pripreme aktivnosti te iste aktivnosti morali prilagoditi kako bi zadovoljavale određene epidemiološke mjere koje su bile na snazi u to vrijeme u županiji u kojoj su se naše aktivnosti provodile. Unatoč tome, odradili smo sve planirane aktivnosti za taj period.

Aktivnosti projekta "Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku" (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038) se nastavljaju te je 23.srpnja 2020. godine održana grupa podrške za osobe s problemom ovisnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Mjesto provođenja bio je Terapijski centar Cista Velika, a koji je...