Analiza provedenih aktivnosti u sklopu projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku

Analiza provedenih aktivnosti u sklopu projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku

Projekt Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038), ulazi u posljednji mjesec provedbe te završava 15. travnja 2022. godine. Shodno tome, vrijeme je da analiziramo što se sve tijekom trajanja projekta događalo, gdje se projekt provodio i s kime te jesmo li zadovoljili sve postavljene ciljeve.

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, 15. travnja 2020. godine počela je s provođenjem projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), koji je financiran u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Projekt je financiran na 24 mjeseca te će završiti 15.travnja 2022. godine.

Područje provedbe projekta bilo je široko, jer je i ideja projekta bila širenje socijalnih usluga u područja u kojima su manje dostupna ili čak ne postoje. Tako su se aktivnosti projekta provodile u Zagrebačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj, Varaždinskoj, Požeško-slavonskoj, Brodsko-posavskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Međimurskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji te na području Grada Zagreba. Partneri na projektu bili su nam Dom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET, Centar za socijalnu skrb Sisak te Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave.

Ciljana skupina ovog projekta bile su osobe s problemom različitih vrsta ovisnosti (30 korisnika), članovi obitelji s ovisnim članom (15 korisnika) i stručnjaci iz sredina u kojima ne postoji sustavna briga i aktivnosti usmjerene našoj korisničkoj skupini (20 stručnjaka), a shodno tome su i aktivnosti bile orijentirane na navedene ciljane skupine.

Tako smo za roditelje i članove obitelji osoba s problemom ovisnosti organizirali grupe podrške pod vodstvom psihologinje. Održale su se u osam termina – 24.06.2020.; 16.09.2020.; 25.11.2020.; 23.02.2021.; 29.09.2021.; 13.10.2021.; 10.11.2021.; 01.03.2022.

Nadalje za navedenu ciljanu skupinu, organizirane su i četiri tematske radionice:

 1. Efikasno upravljanje stresom – 30.09.2020.;
 2. Dobri i loši načini ljutnje – 24.11.2021.;
 3. Upravljanje vremenom, prioritetima i rizikom u pomirenju obiteljskog i poslovnog života – 19.05.2021.; te
 4. Ekonomska sigurnost u obitelji – 21.04.2021.

Aktivnosti za članove obitelji provodile su se u Savjetovalištu Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“ u Zagrebu.

Za skupinu osoba s problemom ovisnosti organizirane su edukativne radionice o fizičkim posljedicama konzumacije opijata pod vodstvom medicinske sestre i to u 12 termina, u županijama uključenim u projektne aktivnosti i to kako slijedi:

 • Vukovarsko-srijemska županija (Terapijska zajednica udruge Biram novi život, mjesto Mikluševci) – 18.02.2022.; 22.03.2021.
 • Grad Zagreb – 19.01.2022.; 07.04.2022.
 • Zagrebačka županija (Terapijska zajednica udruge Pet plus, mjesto Orle) – 19.11.2021.
 • Brodsko-posavska županija (Terapijska zajednica Ivanovac, Dom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET) – 16.11.2020.; 21.10.2021.
 • Međimurska županija – 05.2021.
 • Sisačko-moslavačka županija – 26.11.2021.
 • Splitsko-dalmatinska žuanija (Terapijska zajednica Cista Velika, Dom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET) – 22.04.2021.
 • Šibensko-kninska županija (Terapijska zajednica udruge Mondo Nuovo, mjesto Nunići) – 21.09.2020.
 • Varaždinska županija – 08.06.2021.

Mobilni tim, koji je oformljen u sklopu projekta, imao je za cilj održavanje grupa podrške za osobe s problemom ovisnosti u županijama uključenim u projektne aktivnosti te provođenje individualni savjetodavnih razgovora. Održano je ukupno 48 grupa podrške i to kako slijedi:

 • Vukovarsko-srijemska županija (Terapijska zajednica udruge Biram novi život, mjesto Mikluševci) – 18.02.2022.; 22.03.2021.; 03.05.2021.; 12.10.2020.; 14.10.2021.
 • Grad Zagreb – 19.01.2022.; 07.04.2022.; 08.10.2021.; 12.05.2021.; 14.07.2021.; 17.03.2021.
 • Zagrebačka županija (Terapijska zajednica udruge Pet plus, mjesto Orle) – 19.11.2021.; grupe podrške izvan navedene terapijske zajednice – 03.09.2021.; 04.02.2022.; 09.04.2021.; 25.02.2021.; 15.05.2021.
 • Brodsko-posavska županija (Terapijska zajednica Ivanovac, Dom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET) – 16.11.2020.; 21.10.2021.; 02.03.2021.; 05.10.2020.; 13.05.2021.; 15.07.2021.; 29.06.2021.; 24.03.2022.
 • Međimurska županija – 05.2021.; 01.02.2021.;01.10.2021.; 19.04.2021.
 • Sisačko-moslavačka županija – 26.11.2021.; 08.04.2021.; 19.01.2021.
 • Splitsko-dalmatinska županija (Terapijska zajednica Cista Velika, Dom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET) – 22.04.2021.; 01.07.2021.; 13.12.2021.; 21.01.2021.; 23.07.2020.
 • Šibensko-kninska županija (Terapijska zajednica udruge Mondo Nuovo, mjesto Nunići) – 21.09.2020.; 12.04.2021.;
 • Varaždinska županija – 08.06.2021.; 25.03.2021.; 29.04.2021.
 • Karlovačka županija – 09.03.2021.; 16.04.2021.
 • Požeško-slavonska županija – 17.06.2021.

Za osobe u riziku organizirali smo Školu prevencije koja se u dva ciklusa održala u Zagrebu te u jednom ciklusu u Splitu. Za provedbu iste, izrađen je Priručnik škole prevencije.

Za treću ciljanu skupinu, stručnjake koji rade s osobama u riziku i/ili onima s problemom ovisnosti, organizirane su četiri edukacije:

 • 05.2021. Siniša Brlas, profesor psihologije u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije; Tema vezana uz biološku osnovu ovisnosti, prevencije, savjetodavnog rada te psihologije ovisnosti
 • 05.2021. Josipa Gelo, klinička psihologinja iz Klinike za psihijatriju Kliničko bolničkog centra Sestre milosrdnice. Tema: “Izazovi starih i novih ovisnosti generacije trećeg milenija: kako pomoći mladima u riziku”
 • 04.2021. izv.prof.dr.sc. Neven Ricijaš, tema “Društveni i klinički aspekti kockanja i drugih bihevioralnih ovisnosti mladih u Hrvatskoj”.
 • 06.2021. doc.dr.sc. Dora Dodig Hundrić, Tema: “Procjena i psihosocijalne intervencije u području bihevioralnih ovisnosti”

Ukupno je sudjelovalo 36 stručnjaka s područja županija uključenih u projekt, a u kojima je manji intenzitet specijalizirane potpore navedenim ciljanim skupinama korisnika. Nakon edukacije i samostalnog rada, održane su supervizije. Izradili smo i Priručnik za rad s ovisnicima koji je namijenjen stručnjacima te im je isti i podijeljen tijekom edukacije.

U projektu je sudjelovalo ukupno 146 korisnika – 23 iz skupine roditelja i članova obitelji te 123 iz skupine osoba s problemom ovisnosti. S njima je do pisanja ove analize odrađeno 872 individualnih razgovora; 145 s članovima obitelji te 727 s osobama u riziku i osobama s problemom ovisnosti.

Gledajući postavljene ciljeve, i više smo nego zadovoljni postignutim rezultatima. Indikatore smo ispunili u cijelosti te premašili zadani broj, a ono još važnije je da smo od korisnika našeg projekta dobili izrazito pozitivne usmene povratne informacije. Oni koji žive van Zagreba i Splita, imaju problem u dobivanju specijalizirane sustavne pomoći u tijeku liječenja, tretmana, resocijalizacije, a sami naglašavaju njenu važnost. Želimo zahvaliti svim partnerima, suradnicima, edukatorima, korisnicima, stručnjacima i svim ostalima koji su pratili naš projekt u nadi da ćemo se uskoro susresti u nekom novom projektu!