Aktivnosti u prvom izvještajnom razdoblju

Aktivnosti u prvom izvještajnom razdoblju

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, 15. travnja 2020. godine počela je s provođenjem projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), koji je financiran u 100%-tnom iznosu (1.471.824,65 HRK) iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Projekt će trajati 24 mjeseca, odnosno od 15. travnja 2020. do 15. travnja 2022. godine.

Ciljana skupina ovog projekta jesu osobe s problemom različitih vrsta ovisnosti (30 korisnika), članovi obitelji s ovisnim članom (15 korisnika) i stručnjaci iz sredina u kojima ne postoji sustavna briga i aktivnosti usmjerene našoj korisničkoj skupini (20 stručnjaka).

U prva tri mjeseca (15.04.-15.07.2020.) provedbe projekta i njegovih aktivnosti morali smo se prilagoditi kako planiranim aktivnostima, tako i novonastaloj situaciji vezanoj uz COVID-19. To znači da smo osim pripreme aktivnosti te iste aktivnosti morali prilagoditi kako bi zadovoljavale određene epidemiološke mjere koje su bile na snazi u to vrijeme u županiji u kojoj su se naše aktivnosti provodile. Unatoč tome, odradili smo sve planirane aktivnosti za taj period.

U prvom mjesecu provedbe projekta o svemu smo obavijestili partnere na projektu te s njima odradili inicijalne dogovore. Shodno tome, osnovali smo projektni i stručni tim.

Uz administrativne poslove vezane uz budžet, ali i plan aktivnosti, angažmanom vanjskih suradnika nastali su elementi vidljivosti našeg projekta (logotip, plakat, letak).

Kako bi članovi našeg Mobilnog tima mogli početi raditi s korisnicima, a istovremeno se pridržavajući epidemioloških mjera i sugestija, kupili smo mobitele članovima Mobilnog tima kako bi korisnici mogli dobiti usluge koje im se kroz projektne aktivnosti nude. Mobilni tim dostupan je svakog radnog dana od 8 do 16 sati i to na sljedeće brojeve telefona:

Ela Megla, mag. paed soc. 095/354-9637,

Ivana Šantek 095/363-9074,

Mario Plazibat 095/351-7513.

Nabavom opreme potrebne za rad, izradom Programa Centra podrške za ovisnike i osobe u riziku te izradom mrežne stranice i sadržaja za istu, osnovan je Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (II Cvjetno naselje 17a).

Od 01. do 03. srpnja 2020. godine, održana je edukacija za članove Mobilnog tima, a koju su održali Izv. prof. dr. sc. Zoran Zoričić, specijalist psihijatrije, subspecijalist alkoholizma i drugih ovisnosti te dr. sc. Luka Maršić, klinički antropolog na Klinici za psihijatriju KBC-a Sestara milosrdnica.

Dana 07. srpnja 2020. godine organizirali smo Uvodnu konferenciju projekta koja se održala u  prostorijama hotela City Plaza Zagreb (Slavonska avenija 6) od 10 do 12 sati. Predstavljanju projekta odazvalo se 30 uzvanika, stručnih suradnika centara za socijalnu skrb Grada Zagreba i Zagrebačke Županije, kao i stručnih suradnika drugih relevantnih institucija.

Uz predstavljanje projekta na Uvodnoj konferenciji, gostovali smo i na HRT Radio Sljeme (07.07.2020.) javljanjem uživo kako bi predstavili projekt te na HRT 1, u emisiji „Dobro jutro Hrvatska!“ (09.07.2020.).

U prvom tromjesečju, održana je i prva grupa podrške za članove obitelji osoba s problemom ovisnosti i osoba u riziku, a koja je u vodstvu psihologinje. Grupa je održana 24. lipnja 2020. godine, a tema je bila “Tko ima problem?”. Na grupi je, pridržavajući se svih potrebnih mjera, sudjelovalo 5 članova obitelji.

Organizirana je i prva grupa podrške za osobe s problemom ovisnosti i osobe u riziku u vodstvu članova Mobilnog tima. Prva grupa, održana je 15. srpnja 2020. godine u Brodsko-posavskoj županiji (TC Ivanovac) na temu motivacije za tretmanom. Na grupi je sudjelovalo 11 korisnika, a osim grupa, održani su i individualni savjetodavni razgovori s uključenim korisnicima.

Uz navedene aktivnosti, odrađeno je ukupno 96 razgovora i to 72 individualna savjetodavna razgovora s osobama s problemom ovisnosti i osobama u riziku te 24 savjetodavna razgovora s članovima obitelji.

Nakon svih aktivnosti provedenih u prvom tromjesečju, radujemo se novim aktivnostima u koje smo već ozbiljno krenuli.