Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručnjaci

Dana 11. lipnja 2021. godine, održan je četvrti dan edukacije edukatora u sklopu projekta „Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku“. Edukaciju je održala Dora Dodig Hundrić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, a na temu Procjene bihevioralnih ovisnosti mladih i psihosocijalne intervencije u području bihevioralnih ovisnosti....

Još je jedna edukacija iza nas – Društveni i klinički aspekt kockanja i drugih bihevioralnih ovisnosti mladih u Hrvatskoj, a edukaciju je održao Izv.prof.dr.sc. Neven Ricijaš s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Nakon uvodne aktivnosti kod koje su sudionici nabrajali ponašanja o kojima se može biti ovisan, profesor......

Drugi dan edukacije edukatora održan je 21. svibnja 2021. godine u Zagrebu. Edukaciju je vodila Josipa Gelo, klinička psihologinja iz Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice....

Humanitarna organizacija “Zajednica Susret” poziva Vas da se uključite na edukaciju edukatora/ stručnjaka u trajanju od 4 dana, 14.05., 21.05., 28.05. te 11.06. 2021. godine, a koje će se održavati hibridnim putem , uživo u prostorijama Chillout hostela (Ilica 16, Zagreb) te putem ZOOM platforme....

Mobilni tim, koji je formiran u sklopu projekta “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038), 16. travnja 2021. godine u sklopu posjeta Karlovačkoj županiji ukratko je predstavio projektne aktivnosti stručnim službama. Nakon održane grupe podrške i individualnih razgovora,......

Kroz projekt Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), jedna od aktivnosti je izrada priručnika o metodologiji i načinu rada s osobama s problemom ovisnosti. U izradi priručnika sudjeluju stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom rada na području ovisnosti. Namijenjen je osobama koje......

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“  u sklopu ESF projekta „Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku“, održala je edukaciju za članove Mobilnog tima od 01.07. do 03.07.2020. godine u prostorijama Udruge. Na edukaciji su sudjelovali članovi formiranog Mobilnog tima – Ela Megla, mag.paed. soc., Ivana......