Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručnjaci

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“  u sklopu ESF projekta „Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku“, održala je edukaciju za članove Mobilnog tima od 01.07. do 03.07.2020. godine u prostorijama Udruge. Na edukaciji su sudjelovali članovi formiranog Mobilnog tima – Ela Megla, mag.paed. soc., Ivana......