Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručnjaci

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“  u sklopu ESF projekta „Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku“, održala je edukaciju za članove Mobilnog tima od 01.07. do 03.07.2020. godine u prostorijama Udruge. Na edukaciji su sudjelovali članovi formiranog Mobilnog tima – Ela Megla, mag.paed. soc., Ivana......

Kroz projekt Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), jedna od aktivnosti je izrada priručnika o metodologiji i načinu rada s osobama s problemom ovisnosti. U izradi priručnika sudjeluju stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom rada na području ovisnosti. Namijenjen je osobama koje......