Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Osobe s problemom ovisnosti

Dolazimo u Sisačko-moslavačku županiju! Mobilni tim je u utorak, 19. siječnja 2021. godine, u Sisačko- moslavačkoj županiji! Svrha Mobilnog tima jest pružanje usluge individualnog savjetovanja i organizacija te provedba grupa podrška za osobe s problemom ovisnosti! Ako se prepoznajete i imate potrebu, javite nam se......

Članovi Mobilnog tima, koji je formiran u sklopu projekta  “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038), 15. srpnja 2020. godine, održali su prvu grupu podrške za osobe s problemom ovisnosti na terenu. Grupa je održana na području Brodsko-posavske......