Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Osobe s problemom ovisnosti

Dolazimo u Sisačko-moslavačku županiju! Mobilni tim je u utorak, 19. siječnja 2021. godine, u Sisačko- moslavačkoj županiji! Svrha Mobilnog tima jest pružanje usluge individualnog savjetovanja i organizacija te provedba grupa podrška za osobe s problemom ovisnosti! Ako se prepoznajete i imate potrebu, javite nam se......

Članovi Mobilnog tima, koji je formiran u sklopu projekta  “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038), 13. svibnja 2021. godine, održali su još jednu grupu podrške za osobe s problemom ovisnosti u Brodsko-posavskoj županiji....

Mobilni tim je, u sklopu projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), održao je u četvrtak, 21. listopada 2021. godine, grupu podrške za osobe s problemom ovisnosti u Brodsko-posavskoj županiji, točnije u Terapijskom centru Ivanovac....

Mobilni tim koji je formiran u sklopu projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038) u petak, 08.10.2021. godine, održao je još jednu grupu podrške u Gradu Zagrebu....

Mobilni tim je u ponedjeljak, 19. travnja 2021. godine bio u Međimurskoj županiji gdje je održana grupa podrške za osobe s problemom ovisnosti. Na grupi je sudjelovalo troje korisnika. Grupa je, s obzirom da su svi korisnici bili u terapijskom centru, bila usmjerena na prednosti......

Mobilni tim koji je oformljen u sklopu projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), a čija je uloga održavanje grupa podrške te individualnih razgovora po županijama provedbe projekta, u petak, 01.listopada 2021. godine, posjetio je Međimursku županiju. Kako bi poboljšali......

Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038) projekt je u sklopu kojeg je oformljen Mobilni tim, čija je zadaća održavanje grupa podrške za osobe s problemom ovisnosti i individualne razgovore u županijama uključenim u projekt. Tako su članovi Mobilnog tima, u......

Aktivnosti projekta “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038) se nastavljaju te je 08. lipnja 2021. godine održana grupa podrške za osobe s problemom ovisnosti u Varaždinskoj županiji. Još smo jednom ispričali priču o dvije žabe i borbi......

Mobilni tim, koji je oformljen u sklopu projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), 14.listopada 2021. godine, održao je grupu podrške u Vukovarsko-srijemskoj županiji, točnije u Mikluševcima, korisnicima udruge Biram novi život....

Mobilni tim, koji je oformljen u sklopu projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku  (UP.02.2.2.06.0038), u petak 18. veljače, dan je proveo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, točnije u Mikluševcima....

Članovi Mobilnog tima, koji je formiran u sklopu projekta  “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038), 18. svibnja 2021. godine, održali su još jednu grupu podrške za osobe s problemom ovisnosti u Zagrebačkoj županiji, u Bregani. Na grupi......

Mobilni tim, oformljen u sklopu projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02. 2.2. 06.0038), 03. rujna 2021. godine održao je još jednu grupu podrške u Zagrebačkoj županiji....

Mobilni tim koji je oformljen u sklopu projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038), u petak, 19. studenog 2021. godine, održao je grupu podrške u Zagrebačkoj županiji....

Mobilni tim, koji je oformljen u sklopu projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku  (UP.02.2.2.06.0038), u petak 04. veljače, održao je grupu podrške u Zagrebačkoj županiji....

Članovi Mobilnog tima, koji je formiran u sklopu projekta  “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038), 22. travnja 2021. godine, održali su grupu podrške za osobe s problemom ovisnosti u terapijskom centru Cista Velika. Na grupi je sudjelovalo......

Članovi Mobilnog tima, koji je formiran u sklopu projekta  “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038), 12. svibnja 2021. godine, održali su još jednu grupu podrške za osobe s problemom ovisnosti u sjedištu Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“....

Mobilni tim, koji je oformljen u sklopu projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038) ovog je ponedjeljka, 13.12.2021. godine bio u Splitsko-dalmatinskoj županiji....

Članovi Mobilnog tima koji je dio projekta projekta “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038), 03. svibnja 2021. godine, održali su još jednu grupu podrške za osobe s problemom ovisnosti u Vukovarsko-srijemskoj županiji, točnije Mikluševcu, u Terapijskoj zajednici......

Članovi Mobilnog tima, koji je formiran u sklopu projekta  “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038), 16. travnja 2021. godine, održali su grupu podrške za osobe s problemom ovisnosti na terenu, u Karlovačkoj županiji. Na grupi podrške, na......

Članovi Mobilnog tima, koji je formiran u sklopu projekta  “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038), 09. ožujka 2021. godine, održali su prvu grupu podrške za osobe s problemom ovisnosti u Karlovačkoj županiji. Na grupi je sudjelovalo 3......

Vukovarsko-srijemsku županiju, 22.ožujka 2021. godine ponovo je posjetio Mobilni tim u sklopu projekta “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038) te održao još jednu grupo podrške za osobe s problemom ovisnosti, ovoga puta u novo otvorenoj terapijskoj zajednici......

Mobilni tim, koji je dio projekta “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038), u savjetovalištu Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“, 17.03.2021. godine održao je grupu podrške za osobe s problemom ovisnosti. Grupa podrške bila je usmjerena na motivaciju Neki......

Članovi Mobilnog tima, koji je formiran u sklopu projekta  “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038), 29. lipnja 2021. godine, održali su još jednu grupu podrške za osobe s problemom ovisnosti u Brodsko-posavskoj županiji. I ovoga puta kod......

Članovi Mobilnog tima, koji je formiran u sklopu projekta  “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038), 15. srpnja 2020. godine, održali su prvu grupu podrške za osobe s problemom ovisnosti na terenu. Grupa je održana na području Brodsko-posavske......

Požeško-slavonska županija još je jedna od županija koje posjećuje Mobilni tim formiran u sklopu projekta  “Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku” (kodni broj: UP. 02.2.2 .06. 0038). Tako su se članovi Mobilnog tima, 17. lipnja 2021. godine uputili u Požegu....

Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku  (UP.02.2.2.06.0038) polagano se bliži svom kraju, pa samim tim i aktivnosti Mobilnog tima. Tako su članovi Mobilnog tima u četvrtak, 24. ožujka 2022. godine, po zadnji puta posjetio Brodsko-posavsku županiju, točnije Terapijsku zajednicu Ivanovac....

Dana 8. travnja 2022. godine, održano je posljednje edukativno predavanje o fizičkim posljedicama konzumacije opijata i to u Gradu Zagrebu. Voditeljica je bila medicinska sestra koja je s nama, za vrijeme trajanja projekta, održala još jedanaest predavanja u županijama uključenim u projekt Centar podrške za......

Aktivnosti Mobilnog tima, kao i cijelog projekta ulaze u zadnje mjesece trajanja. Projekt se provodi do 15. travnja ove godine i do tada nam je ostalo odraditi preostale aktivnosti. Tako je 19.01.2022. godine Mobilni tim održao prvu grupu podrške u ovoj godini i to u......