Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Članovi obitelji

U srijedu, 30. rujna 2020. godine, u prostorijama Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“ održana je edukacija za članove obitelji osoba s problemom ovisnosti na temu „Efikasno upravljanje stresom“.  Edukacija je održana u sklopu projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038)....

Ove srijede, 16. rujna 2020. godine održala se druga grupa podrške za članove obitelji s ovisnim članom, a koja se provodi u sklopu projekta „Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku“. Grupa je održana u Zagrebu, u prostorijama Savjetovališta Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“....

U srijedu, 25. studenog 2020. godine, u Savjetovalištu Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“ u Zagrebu, održana je još jedna, treća po redu grupa podrške za članove obitelji s ovisnim članom koju vodi psihologinja. I ovoga puta, pridržavali smo se mjera u cilju suzbijanja epidemije koronavirusa, te......

U srijedu, 24. lipnja 2020. godine, u Savjetovalištu Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“ u Zagrebu, održana je prva grupa podrške za članove obitelji s ovisnim članom koju vodi psihologinja. Pridržavajući se održavanja socijalne distance prema uputama nadležnih institucija, a s ciljem prevencije bolesti COVID-19, na grupi......

Grupa podrške za za članove obitelji s ovisnim članom, a koja se provodi u sklopu projekta „Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku“, održana je u utorak, 23.veljače 2021. godine! Grupa je održana u prostorijama Savjetovališta Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“ pod vodstvom psihologinje....